JKP "Infostan tehnologije" shodno članu 65. novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl.glasnik RS" br. 104/16 – Zakon) obaveštava Skupštine stambenih zajednica/Profesionalne upravnike/Pravna lica/Prinudnu upravu da mogu da zaključe Ugovor o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja zgrade u sistem objedinjene naplate. 

Naše preduzeće će svima koji zaključe navedeni Ugovor pružiti mogućnost da preko objedinjenog računa naplaćuju:

• Troškove održavanja
• Troškove upravljanja

Sve Skupštine stambenih zajednica,profesionalni upravnici stambenih zajednica, pravna lica, kao i prinudna uprava imenovana od strane jedinice lokalne samouprave koji su zainteresovani za naplaćivanje svojih troškova putem uplatnica objedinjene naplate, treba da dostave popunjen obrazac Zahteva za zaključenje Ugovora o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja zgrade u sistem objedinjene naplate, u bilo koju ekspozituru JKP "Infostan tehnologije" ili u Službu za rad sa korisnicima i davaocima usluga u SON-u, u sedištu preduzeća, Danijelova 33. Uz popunjeni Zahtev potrebno je dostaviti sledeću neophodnu dokumentaciju:

1. Odluku Stambene zajednice i izvod zapisnika koji sadrži tekst odluke, potpisan i overen od strane upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, u skladu sa članom 64. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, kojom je propisano da će se troškovi naplate upravljanja/održavanja zgrade obavljati preko računa JKP "Infostan tehnologije" ulistavanjem stavke "naplata troškova upravljanja/održavanja zgrade" za sve vlasnike posebnih delova stamebene zgrade koji su evidentirani u Sistem objedinjene naplate

2. Ugovor između Stambene zajednica i organizatora profesionalnog upravljanja kojim je propisano da Organizator profesionalnog upravljanja može zaključiti ugovor sa JKP "Infostan tehnologije" o naplati troškova upravljanja i troškova održavanja.
 
3. Evidenciju o vlasnicima posebnih delova stambene zgrade izdate od strane upravnika stambene zajednice u skladu sa članom 50. stav 1. tačka 6 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada sa mesečnim zaduženjem svakog od vlasnika posebnih delova stamebene zajednice;

Podnošenjem Zahteva Stambena zajednica se saglašava, da se u Sistem objedinjene naplate uključe vlasnici posebnih delova stambene zgrade koji su evidentirani kao korisnici usluga Sistema objedinjene naplate.

Po prijemu Zahteva i dokumentacije Skupštine stambenih zajednica/Profesionalni upravnici/Pravna lica/Prinudne uprave će biti obavešteni o terminu zaključenja Ugovora o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja zgrade u sistem objedinjene naplate.

Ovde možete preuzeti obrazac Zahteva za prijem u sistem objedinjene naplate:

Zahtev za Skupštine Stambenih zajednica
Zahtev za Profesionalne upravnike
Zahtev za Pravna lica

Više informacija o Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl.glasnik RS" br. 104/16 – Zakon) i osnivanju Skupštine stambene zajednice možete pročitati na našem sajtu u delu "Skupština stambene zajednice".