Stambene zajednice

 

Poštovani sugrađani,

Predlažemo da vaša stambena zajednica iskoristi zakonsko pravo, ne i obavezu, da naplatu naknada za upravljanje, tekuće i investiciono održavanje stambene zgrade ugovorom poveri JKP „Infostan tehnologije“ i tako obezbedi efikasno i pravovremeno prikupljanje sredstava po ovom osnovu.

Osnovni pokazatelj uspešnosti i efikasnosti Sistema objedinjene naplate je procenat naplate fakturisanih obaveza i zaduženja. Procenat naplate ovih naknada u odnosu na dospele obaveze, zaključno sa 31. 05. 2020. godine je preko 92%.

Na taj način se Sistem objedinjene naplate komunalnih usluga u Beogradu kao originalno tehnološko i informatičko rešenje JKP „Infostan tehnologije“ još jednom pokazuje ne samo kao najefikasniji, već i kao najefektivniji način raspodele, obračuna i naplate naknada za različite komunalne i druge usluge u kolektivnim uslovima stanovanja. Procenat naplate dospelih obaveza ukazuje i na redovnost i stabilnost mesečne naplate što omogućuje dugoročno i kratkoročno planiranje aktivnosti stambenih zajednica.

Mnogo pre stupanja na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (početak 2017. godine) jedan broj stambenih zajednica prepoznao je potrebu unapređenja uslova života i kulture stanovanja u kolektivnim uslovima putem organizovanog upravljanja stambenim zgradama.

Objavljivanjem pomenutog zakona u Službenom glasniku Republike Srbije broj 104/2016 i 9/2020, navedena potreba postala je i zakonska obaveza, a održivi razvoj stanovanja identifikovan je i kao javni interes.

Zakonodavac je prepoznao da postupak prikupljanja sredstava potrebnih za funcionisanje stambene zajednice predstavlja problem čak i u uslovima kada stambena zajednica funkcioniše, a vlasnici posebnih delova većinom prihvataju i poštuju odluke organa upravljanja zgradom. Stoga je članom 65. stav 1. navedenog Zakona omogućeno „da se naplata troškova upravljanja i/ili održavanja zgrade vrši uplatom na tekući račun tog lica ili preko sistema objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga, u slučaju da je jedinica lokalne samouprave uspostavila takav sistem“.

 

Pored drugih prednosti, Sistem obezbeđuje i da svaka naknada, čija naplata mu je poverena, postaje izvesno naplativa redovnim ili prinudnim putem.

Sistem objedinjene naplate komunalnih usluga u Beogradu funkcioniše od 1977. godine a njegov nosilac je JKP „Infostan tehnologije“. Od početka primene Zakona o stanovanju do 31. maja 2020. godine 707 stambenih zajednica koje obuhvataju 780 ulaza ili na drugi način izdvojenih delova stambenih zgrada (blokova garaža, lokala i slično) je sa JKP „Infostan tehnologije“ sklopilo ugovor i naplatu ovih usluga vrši preko Sistema objedinjene napalte komunalnih usluga u Beogradu.

Efikasnost i druge prednosti naplate naknada za usluge upravljanja, tekućeg i investicionog održavanja zgrada u okviru Sistema objedinjene naplate naročito su prepoznali vlasnici posebnih delova i organi upravljanja većih stambenih zajednica. Zaključno sa 31. majem 2020. godine navedeni ugovori odnose se na preko 22.000 prostora (stanova, garaža, lokala i slično).