Sistem objedinjene naplate

 

 

Sistem objedinjene naplate (SON) u Gradu Beogradu omogućava ekonomičnu, brzu i racionalnu obradu podataka i objedinjenu naplatu komunalnih usluga preko mesečnih uplatnica za stanove, garaže i poslovni prostor na teritoriji centralnih gradskih opština (Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun i Zvezdara) i obodnih gradskih opština.

 

Prednosti sistema objedinjene naplate:

 

 • Sve usluge na jednom računu
 • Plaćanje na jednom mestu
 • Manji troškovi uručenja računa korisnicima
 • Manji troškovi platnog prometa
 • Veća naplata uz manje opterećenje gradskog budžeta
 • Mogućnost naplate naknada čija bi pojedinačna naplata bila neekonomična jer bi troškovi prevazili iznos same usluge
 • Realizacija samodoprinosa kroz objedinjenu naplatu
 • Realizacija donatorskih i humanitarnih akcija
 • Zajedničko plaćanje predujma pri utuženju
 • Uštede u računarskoj i drugoj opremi
 • Manji broj kadrova za isti obim posla
 • Uštede u potrošnom materijalu
 • Dostavljanje raznih obaveštenja na kućnu adresu

 

Ostale prednosti SON-a:

 

 • Baza objedinjene naplate kao začetak jedinstvene baze lokalne samouprave
 • Centralizovan priliv i odliv sredstava
 • Finansijski i drugi izveštaji sa jednog mesta
 • Transparentnost finansijskih tokova u gradskim komunalnim preduzećima