Sistem kvaliteta

 

 

Poslovodstvo JKP "Infostan tehnologije" uspostavlja Politiku kvaliteta i bezbednosti informacija kao dokument kojim utvrđuje misiju, viziju i strategiju za njihovo ostvarenje u oblasti:

 

- Objedinjene obrade podataka i naplate komunalnih proizvoda i usluga za stambene objekte, garaže i poslovne prostore u okviru Sistema objedinjene naplate na području gradskih opština određenih aktima grada Beograda, opština i drugih učesnika u SON-u, koji su odlukom ili ugovorom naplatu naknade za izvršene usluge poverili JKP "Infostan tehnologije";
-Ažuriranja i održavanja baze podataka korisnika komunalnih i drugih proizvoda i usluga;
-Informisanje korisnika o stanju obaveza, načinu obračuna i promeni podataka;
- Obavljanja poslova u oblasti informacionih tehnologija i telekomunikacija i za potrebe organa Grada Beograda i gradskih opština.

 

Kako bismo unapredili svoje poslovanje, a našim klijentima omogućili kvalitetniju uslugu i pouzdanog partnera implementiramo Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 27001:2013.

 

Integrisani sistem menadžmenta temelji se na načelima usredsređenosti i posvećenosti klijentima, bezbednosti, poverljivosti, integritetu i raspoloživosti kompletne informacione imovine JKP „Infostan tehnologije“ i korisnika usluga, orijentaciji na procese, sistemski pristup upravljanju, obezbeđenju kontinuiteta poslovanja i stalnog poboljšanja.

 

Politika se primenjuje na sve poslovne procese u JKP "Infostan tehnologije" povezane sa dokumentima i informacijama ili njihovom obradom.

Da bismo ostvarili sve pomenuto:
- Sa našim klijentima gradimo korektne odnose, uvažavamo njihove zahteve i primedbe, kako bismo ispunili očekivanja i usavršavali svoje usluge;
- Biramo pouzdane isporučioce, sa kojima izgrađujemo partnerske odnose i međusobno poverenje, uzimajući u obzir zahteve za bezbednost dokumenata i informacija, kao i interese naših klijenata kako bismo osigurali poverljivost, kontinuitet i kvalitet rada;
- Određujemo ciljeve kvaliteta i bezbednosti informacija, a stepen njihovog ostvarenja proveravamo i procenjujemo preko procedura našeg sistema u određenim vremenskim rokovima;
- Poštujemo zakonske i ugovorne zahteve kojima je uređena oblast našeg poslovanja;
- Redovno procenjujemo i upravljamo rizicima nastalim u toku procesa rada, a koji se odnose na imovinu, informacije i usluge. Ocenjene rizike nastojimo da dovedemo na prihvatljiv nivo čime stalno unapređujemo Sistem menadžmenta bezbednosti informacija;
- Poboljšavamo efikasnost poslovnih procesa primenom standardizovanih procedura rada zasnovanih na savremenim konceptima menadžmenta;
- Obučavamo svoje zaposlene kao i eksterne saradnike o zahtevima bezbednosti informacija i kvaliteta pružanja usluge.

 

U cilju očuvanja bezbednosti informacija, upravljanja incidentima, upravljanja kvalitetom i postupanja u skladu sa zahtevima standarda, poslovodstvo, zaposleni i eksterni saradnici su svesni svojih obaveza i odgovornosti koje su definisane u okviru njihovih opisa poslova ili ugovora i moraju obezbediti sve uslove za apsolutnu primenu ove politike.