Rukovodstvo

 

 

Strahinja Danilović

direktor JKP "Infostan tehnologije"

 

Nevena Milovanović

izvršna direktorka za objedinjenu naplatu

e-mail: nevena.milovanovic@infostan.rs

 

Marko Mitić

izvršni direktor za planiranje i poslovnu analitiku

e-mail: marko.mitic@infostan.rs

 

Slavko Đumić

izvršni direktor za informacione tehnologije

e-mail: slavko.djumic@infostan.rs

 

Siniša Mladenović

direktor Sektora za aplikativna rešenja

e-mail: sinisa.mladenovic@infostan.rs

 

Toni Radovanović

direktor Sektora za poslovne operacije i servise

e-mail: toni.radovanovic@infostan.rs

 

Goran Dmitrović

direktor Sektora za planiranje i poslovnu analitiku

e-mail: goran.dmitrovic@infostan.rs

 

Lidija Gligorić

direktorka Sektora naplate

e-mail: lidija.gligoric@infostan.rs

 

Srđan Zoraja

direktor Sektora pravnih poslova

e-mail: srdjan.zoraja@infostan.rs

 

Tijana Govedarica

direktorka Sektora finansija i računovodstva

e-mail: tijana.govedarica@infostan.rs