Rukovodstvo

 

 

Aleksandar Kemiveš

v.d. direktora preduzeća

 

Vesna Ogarević

izvršna direktorka za objedinjenu naplatu

e-mail: vesna.ogarevic@infostan.rs 

 

Slavko Đumić

izvršni direktor za planiranje i poslovnu analitiku

e-mail: slavko.djumic@infostan.rs 

 

Toni Radovanović

izvršni direktor za informacione tehnologije

e-mail: toni.radovanovic@infostan.rs

 

Marko Mitić

direktor Sektora za planiranje i poslovnu analitiku

e-mail: marko.mitic@infostan.rs 

 

Vladimir Nedeljković

direktor Sektora za aplikativna rešenja

e-mail: vladimir.nedeljkovic@infostan.rs

 

Bojan Gavrilović

direktor Sektora za poslovne operacije i servise

e-mail: bojan.gavrilovic@infostan.rs 

 

Lidija Gligorić

direktorka Sektora naplate

e-mail: lidija.gligoric@infostan.rs 

 

Tijana Govedarica

direktorka Sektora finansija i računovodstva

e-mail: tijana.govedarica@infostan.rs 

 

Sanja Nikolić

direktorka Sektora pravnih poslova

e-mail: sanja.nikolic@infostan.rs