Republičke nadležnosti

 

flag

 

Po Zakonu o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) komunalne delatnosti u smislu ovog zakona su delatnosti pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarenje životnih potreba fizičkih i pravnih lica.

 

Narodna skupština Republike Srbije donosi zakone i druge opšte akte.

 

Vlada Republike Srbije donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona i usmerava i usklađuje rad organa državne uprave i vrši nadzor nad njihovim radom, a određuje i metodologiju za obračun cena, kao i cene pojedinih komunalnih usluga.

 

U okviru Ministarstva trgovine,turizma i telekomunikacija radi Tržišna inspekcija, koja je, između ostalih poslova, nadležna i za inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju uslovi za obavljanje prometa robe i vršenje usluga, cene robe i usluga, kvalitet usluga i zaštita potrošača.

 

Od drugih usluga i proizvoda koje JKP "Infostan tehnologije" naplaćuje kroz SON, u republičkoj nadležnosti su:

 

  • Zajedničku električnu energiju isporučuje JP EPS - "EPS distribucija doo", čiji je osnivač Republika Srbija, a za čiji je rad nadležno Ministarstvo rudarstva i energetike.
  • Korišćenje vodnog dobra i naknadu za ispuštenu vodu propisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i sredstva se uplaćuju u Republička direkcija za vode.
  • Osiguranje stanova i osiguranje lica i održavanje liftova spada u ugovorni odnos korisnika sa određenom firmom, tako da je za to nadležna Tržišna inspekcija (ili sud, ako se problem ne reši).