Reklamacije na račune

 

 

Iznosi svih komunalnih naknada su podložni reklamaciji.

 

Sporne iznose na računu, odnosno akontaciju, korisnici mogu da reklamiraju u bilo kojoj ekspozituri JKP "Infostan tehnologije" , putem Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018, pošte ili e-maila.

 

Reklamacije mogu da se upute direktno davaocima usluga ili JKP "Infostan tehnologije", koji reklamacije prosleđuje komunalnim preduzećima, koja svoje usluge isporučuju. 

 

Reklamacija na zaduženje za vodu i toplu vodu:
- predaje se u JKP "Infostan tehnologije" ili direktno JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"

 

Reklamacija za obračunatu zajedničku električnu energiju:
- predaje se u JKP "Infostan tehnologije" ili „EPS distribuciji doo"

 

I za sve ostale komunalne usluge i proizvode reklamacije mogu da se upute direktno davaocu usluga ili preko JKP "Infostan tehnologije".

 

PREUZMITE FORMULARE: