Računi

 

Prema Odluci o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji Grada Beograda  ("Službeni list grada Beograda", br. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 i 19/2017 ),  Odluci o izmenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji Grada Beograda ( "Službeni list grada Beograda", br. 85/2019) i Odluka o dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji Grada Beograda ( "Službeni list grada Beograda", br.38/2021), korisnici komunalnih proizvoda i usluga obavezni su da plaćaju propisane nadoknade.

 

Naknadu za komunalne usluge i proizvode kroz Sistem objedinjene naplate plaćaju:

 

 • zakupci stanova u državnoj i društvenoj svojini
 • vlasnici stanova
 • korisnici službenih stanova
 • korisnici garaža
 • vlasnici porodičnih stambenih zgrada
 • vlasnici i zakupci garaža

 

 

 

Vlasnici i zakupci poslovnih prostorija posebno plaćaju usluge daljinskog grejanja i vodovoda i kanalizacije.

 

Korisnik koji namerava da počne/prestane da koristi određeni stan, kuću ili garažu, odnosno poslovnu prostoriju, dužan je da pisanim putem sa neophodnom dokumentacijom, obavesti JKP "Infostan tehnologije" o danu kada će prestati da koristi stan ili garažu, odnosno poslovnu prostoriju.

 

Ako korisnik komunalnih usluga izgubi ili na drugi način uništi jedinstvenu uplatnicu, u obavezi je da to bez odlaganja prijavi bilo kojoj ekspozituri JKP "Infostan tehnologije" putem Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018, e-maila, pošte ili lično, gde će dobiti instrukcije za plaćanje, kao i za prisutup elektronskom servisu za dostavu i plćanje računa e.Sanduče.

 

Plaćanjem računa objedinjene naplate preko JKP "Infostan tehnologije" omogućavate da:

 • slavine leti ne budu suve
 • radijatori zimi budu uvek topli
 • ulice budu čiste
 • liftovi uvek rade
 • fasade budu lepe...

 

Redovnim plaćanjem računa ne plaćate kamatu na kašnjenje, a istovremeno stičete pravo i na druge popuste i pogodnosti.

 

Za građane Beograda koji redovno plaćaju svoje komunalne obaveze, obezbeđeni su sledeći unapred obračunati popusti i pogodnosti:

 

 • POPUST OD 5% - za plaćanje računa do datuma dospeća označenog na uplatnici (najčešće do 15. u mesecu za prethodni mesec)
 • POPUST OD 6% - za korisnike koji koriste popust šest meseci u kontinuitetu
 • POPUST OD 7%-za korisnike koji koriste popust godinu dana u kontinuitetu
 • SUBVENCIJE od 10%, 15%, 20%, 25%, 30% , za sledeće kategorije: penzionere i domaćinstva sa niskim prihodima, učesnike rata, ratne vojne invalide i porodice palih boraca, korisnike materijalnog obezbeđenja i naknade za pomoć i negu, domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima i hraniteljske porodice.