Propisi

 

 

Osnovni akt na osnovu koga posluje JKP "Infostan tehnologije" je Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2003, 2/2011, 11/2005, 34/2014 i 19/2017) i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji Grada Beograda ( "Službeni list grada Beograda", br. 85/2019), koje možete preuzeti kao PDF fajl (129 KB).
JKP "Infostan tehnologije" poštuje i sve akte i odluke na osnovu kojih rade učesnici u SON-u, kao i ostale zakonske propise.

 

GRADSKE ODLUKE:

 


REPUBLI Č KI PROPISI

 


KORISNI LINKOVI

 

Na sledećim adresama se nalaze gotovo svi pomenuti propisi i njihove izmene, doneti posle 2002. godine: