Promene podataka na računima

 

 

Promene podataka vezane za prostor, način obračuna i drugo obavljaju se u ekspoziturama i sedištu JKP "Infostan tehnologije" .

Korisnik je dužan da sve promene prijavi JKP "Infostan tehnologije". Molbe za promene primljene do 20. u mesecu primenjuju se za taj mesec, a od 21. u mesecu primenjuju se za naredni mesec.

Za sve izmene podataka ili prestanak korišćenja usluga, potrebni su odgovarajući dokumenti i formulari (nalaze se na dnu ove strane ).


Promena imena na uplatnici posle promene vlasnika:

  • Molba za promenu imena
  • Fotokopija dokumenta o promeni vlasnika i original na uvid (Ugovor o kupoprodaji, Rešenje o ostavinskoj raspravi, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju ili sl.)
  • Potvrda Upravnika stambene zajednice (ukoliko se zajednički troškovi obračunavaju po broju članova domaćinstva)

Promena načina obračuna merljivih komunalnih usluga

(voda, topla voda, zajednička električna energija, izuzev strujomera podstanice koji se naplaćujue isključivo po kvadratnom metru zagrevanog prostora):
- Do formiranja Skupštine stambene zajednice merljivi komunalni proizvodi se naplaćuju po kvadratnom metru prostora, a Skupština stambene zajednice svojom odlukom može da promeni način obračuna na obračun po broju članova domaćinstva.

Promena broja članova domaćinstva za obračun zajedničkih troškova:

- Potvrda Upravnika stambene zajednice o broju članova domaćinstva


Prestanak plaćanja usluge grejanja preko jedinstvene uplatnice objedinjene naplate

(pretvaranje stambenog prostora u poslovni, demontaža grejnih tela u stanu, prelazak na naplatu preko merača toplote, direktno plaćanje JKP "Beogradske elektrane"):

- Isključivo po nalogu JKP "Beogradske elektrane"


Prestanak plaćanja usluge iznošenja smeća

(prazni stanovi, kuće koje se ne koriste, poslovni prostor u kome delatnost obavljaju pravna lica i plaćaju direktno JKP "Gradska čistoća", poslovni prostor u kome se ne obavlja delatnost):

- Isključivo po nalogu JKP "Gradska čistoća"


Otkazivanje osiguranja:

- Direktno kod osiguravajuće kuće, u bilo kojoj ekspozituri JKP "Infostan tehnologije", putem pošte, e-maila ili Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018.


PREUZMITE FORMULARE: