Promene podataka na računima

 

 

Promene podataka vezane za prostor, način obračuna i drugo obavljaju se u ekspoziturama i sedištu JKP "Infostan tehnologije".

Korisnik je dužan da sve promene prijavi JKP "Infostan tehnologije". Molbe za promene primljene do 20. u mesecu primenjuju se za taj mesec, a od 21. u mesecu primenjuju se za naredni mesec.

Za sve izmene podataka ili prestanak korišćenja usluga, potrebni su odgovarajući dokumenti i formulari (nalaze se na dnu ove strane).


Promena imena na uplatnici posle promene vlasnika:

  • Molba za promenu imena
  • Fotokopija dokumenta o promeni vlasnika i original na uvid (Ugovor o kupoprodaji, Rešenje o ostavinskoj raspravi, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju)
  • Potvrda Skupštine/Saveta zgrade o broju članova domaćinstva za obračun zajedničkih troškova
  • Lična karta na uvid

Promena načina obračuna merljivih komunalnih usluga                                                                                                                                                                           (voda, topla voda, zajednička električna energija, izuzev strujomera podstanice koji se naplaćujue isključivo po kvadratnom metru zagrevanog prostora):
- Do formiranja Skupštine stambene zajednice merljivi komunalni proizvodi se naplaćuju po kvadratnom metru prostora, a Skupština stambene zajednice svojom odlukom može da promeni način obračuna na obračun po broju članova domaćinstva.

Promena broja članova domaćinstva za obračun zajedničkih troškova:
- Potvrda Upravnika stambene zajednice o broju članova domaćinstva


Prestanak plaćanja usluge grejanja preko jedinstvene uplatnice objedinjene naplate
(pretvaranje stambenog prostora u poslovni, demontaža grejnih tela u stanu, prelazak na naplatu preko merača toplote, direktno plaćanje JKP "Beogradske elektrane"):
- Isključivo po nalogu JKP "Beogradske elektrane"


Prestanak plaćanja usluge iznošenja smeća
(prazni stanovi, kuće koje se ne koriste, poslovni prostor u kome delatnost obavljaju pravna lica i plaćaju direktno JKP "Gradska čistoća", poslovni prostor u kome se ne obavlja delatnost):
- Isključivo po nalogu JKP "Gradska čistoća"


Otkazivanje osiguranja:
- Direktno kod osiguravajuće kuće, u bilo kojoj ekspozituri JKP "Infostan tehnologije", putem pošte, e-maila ili Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018.


PREUZMITE FORMULARE: