Poslovni podaci

 

 

Naziv: Javno komunalno preduzeće "Infostan tehnologije", Beograd

Skraćeni naziv: JKP "Infostan tehnologije"

Sedište: Danijelova 33, 11010 Beograd

Opština: Voždovac

 

Vlasnik: Grad Beograd, 100%

Datum osnivanja: 01. 12. 1989.

Zakonski zastupnik: Goran Dmitrović, v.d. direktora preduzeća

 

Matični broj: 07048971

PIB: 100383967

Šifra delatnosti: 6311 - obrada podataka, hosting i sl.