Partnerske firme i organizacije

 

 

UČESNICI U SON:

 

 • Grad Beograd   
 • JKP "Beogradske elektrane" 
 • JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" 
 • JKP "Gradska čistoća" 
 • JP "Gradsko stambeno" 
 • JP "EPS distribucija doo" 
 • "Dimničar" AD 
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • JKP "10. oktobar", Barajevo 
 • JP "Surčin" 

 

OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA:

 

 • Dunav osiguranje 
 • DDOR Novi Sad 
 • Viner Štediše osiguranje 
 • Unika osiguranje 
 • Globos osiguranje 

 

INSTITUCIJE:

 

 • Gradski centar za socijalni rad    
 • Urbanistički zavod Beograda 
 • JP Pošta Srbije 
 • Komora javnih izvršitelja  
 • Republički geodetski zavod, Služba za Katastar nepokretnosti Beograd 
 • Prvi osnovni sud u Beogradu 

 

KORISNICI USLUGA JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE VAN BEOGRADA:

 

 • JKP "Higijena", Pančevo  

 

POSLOVNE BANKE:

 

 • "Addiko bank"
 • "AIK“ banka 
 • "Banka Intesa" 
 • "Banka Poštanska štedionica" 
 • "Kredi Agrikole" banka 
 • "Erste banka"  
 • "Eurobanka" 
 • "Expobanka"
 • "Halkbanka"
 • "Komercijalna banka"
 • "NLB" banka 
 • "OTP banka"
 • "Prokredit banka" 
 • "Rajfajzen" banka
 • "Srpska banka"  
 • "Mobi banka" 
 • "Unikredit banka"  
 • "Alta banka"