Organizacija

 

 

JKP "Infostan tehnologije" ima više od 280 zaposlenih radnika, koji su organizovani u sedam sektora:

 

  • Sektor za aplikativna rešenja
  • Sektor za poslovne operacije i servise
  • Sektor naplate
  • Sektor pravnih poslova
  • Sektor finansija i računovodstva
  • Sektor za planiranje i poslovnu analitiku
  • Sektor za poslove Smart sitija

 

 

JKP "Infostan tehnologije" je komunalno preduzeće sa najboljom kvalifikacionom strukturom od svih preduzeća kojima je osnivač Grad Beograd, sa gotovo 50% zaposlenih sa visokom ili višom stručnom spremom.

 

Pored sedišta preduzeća, rad JKP "Infostan tehnologije" se odvija u 11 ekspozitura širom Beograda.

 

U komunikacionu mrežu Sistema objedinjene naplate uključene su ekspoziture JKP "Infostan tehnologije" u gradskim opštinama, javna i javna komunalna preduzeća, Prvi, Drugi, Treći osnovni i Privredni sud u Beogradu, kancelarije javnih izvršitelja, organi Gradske uprave i drugi učesnici SON-a.

 

 

Organizaciona struktura JKP Infostan tehnologije