Opštinske nadležnosti

 

mapa

 

Teritorija Grada Beograda je podeljena na gradske opštine, koje se uslovno (u odnosu na geografski položaj i nadležnosti) mogu podeliti na 10 centralnih gradskih i sedam obodnih gradskih opština:

 

- Centralne gradske opštine: Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara

 

- Obodne gradske opštine:Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot, Surčin

 

Gradske opštine u Beogradu imaju relativno mali obim nadležnosti u okviru komunalnih delatnosti, jer je najveći deo tih poslova u nadležnosti Grada Beograda. Izuzetak su obodne gradske opštine, koje imaju i nadležnosti da obezbeđuju uslove za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti i za njihovo obavljanje osnivaju javna preduzeća.

 

Gradske opštine imaju svoje komunalne i građevinske inspekcije.

 

Komunalna inspekcija gradske opštine vrši u prvom stepenu poslove inspekcijskog nadzora, odnosno vrši sprovođenje odluka Grada Beograda, koje se odnose na komunalnu delatnost.

 

Delokrug poslova komunalnih insektora uređena je Odlukom o komunalnom redu.