O nama

 

 

Javno komunalno preduzeće "Infostan tehnologije" deo je komunalnog sistema Grada Beograda, čija je delatnost objedinjena naplata komunalnih usluga.

 

Sistem objedinjene naplate (SON) komunalnih usluga u Beogradu uspostavljen je počev od 1. januara 1977. godine, sa ciljem ekonomične i racionalne obrade podataka i naplate potrošenih komunalnih usluga. 

 

JKP "Infostan tehnologije" kroz SON obavlja obračun i naplatu isključivo po nalogu gradskih komunalnih preduzeća, koja isporučuju svoje usluge korisnicima.

 

Danas JKP "Infostan tehnologije" kroz SON obrađuje podatke za više od 735.000 korisnika u Gradu Beogradu, na teritoriji centralnih gradskih opština (Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun i Zvezdara) i obodnih gradskih opština, i obračunava i naplaćuje potrošene komunalne usluge. 

 

Pravni i drugi aspekti SON-a regulisani su Odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji Grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", br. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 i 19/2017) i Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji Grada Beograda ( "Službeni list grada Beograda", br. 85/2019),  koje je usvojila Skupština grada Beograda i kao osnivač poverila je JKP "Infostan tehnologije".

 

JKP "Infostan tehnologije" ima više od 260 zaposlenih lica, koji su organizovani u šest sektora i raspoređeni po opštinskim ekspoziturama i sedištu preduzeća. Nadzorni odbor i direktora JKP "Infostan tehnologije" imenuje Skupština grada Beograda.

 

Skupština grada Beograda je 07.12.2015. godine donela Odluku o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan". Poslovno ime preduzeća promenjeno je iz JKP "Infostan" u JKP "Infostan tehnologije".

 

 

 

Zavod za informatiku i statistiku prestao je da postoji kao organizaciona jedinica u sastavu Gradske uprave, a poslovi koji su u njemu obavljani se obavljaju delom u ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave, a delom u JKP "Infostan". Spajanjem JKP "Infostan" sa Zavodom za informatiku i statistiku omogućeno je bolje upravljanje IT poslovima u gradu Beogradu i konsolidacija podataka. Jedinstveno pružanje informatičkih usluga iz jednog centra doprinosi lakšem sistemu izveštavanja grada i boljoj organizaciji posla. JKP "Infostan" je proverena informatička kuća koja poseduje znanje i kompletnu infrastrukturu informacionog sistema, neophodnu za uspešno obavljanje posla. Nakon sjedinjavanja sa ZIS-om, u preduzeću se pored osnovne delatnosti efikasnije obavljaju i dodatni poslovi iz oblasti informacionih tehnologija i telekomunikacija. Centralizacijom poslova ostvaruje se ušteda, jer se iz jednog centra obavljaju najvažniji informatički poslovi u gradu. Preduzeće raspolaže tehničkim i kadrovskim resursima, koji omogućavaju da se nesmetano vrši objedinjena naplata komunalnih usluga, štampa i distribucija mesečnih računa, pored dopunskih informatičkih poslova.