Nadzorni odbor

 

 

Članove Nadzornog odbora JKP "Infostan tehnologije" imenuje Skupština grada Beograda i čine ga: