Misija, vizija i ciljevi

 

 

Misija

 

"INTEGRACIJA FUNKCIJE NAPLATE NAKNADE ZA IZVRŠENE USLUGE KOMUNALNOG SISTEMA BEOGRADA KROZ SISTEM OBJEDINjENE NAPLATE ČIME SE STVARA VREDNOST ZA KORISNIKE, KOMUNALNA PREDUZEĆA I GRAD BEOGRAD, OBEZBEĐENjEM MATERIJALNIH USLOVA ZA KVALITETNO I NEPREKIDNO KORIŠĆENjE KOMUNALNIH USLUGA I VRŠENjE KOMUNALNIH DELATNOSTI."


Vizija

 

"OSTATI POUZDAN PARTNER GRAĐANA I KOMUNALNIH PREDUZEĆA, PREPOZNAT PO KVALITETNIM I PRISTUPAČNIM USLUGAMA OBJEDINjENE NAPLATE, SA TEŽNjOM ZA KONTINUIRANIM INOVACIJAMA INFORMATIČKOG SISTEMA I PODELOM ISKUSTVA I PRAKTIČNIH REŠENjA SA OSTALIM GRADOVIMA I OPŠTINAMA U SRBIJI I VAN NjE."