Kutak za redovne platiše

 

 

 

JKP „Infostan tehnologije“ želi da se zahvali redovnim platišama i da ih podstakne da i ubuduće na vreme izmiruju svoje obaveze za potrošene komunalne usluge.

 

POPUSTI ZA REDOVNO PLAĆANJE:

 

Za građane Beograda koji redovno plaćaju potrošene komunalne usluge, obezbeđeni su sledeći popusti i pogodnosti:

 

  • POPUST OD 5%-za plaćanje računa do datuma dospeća označenog na uplatnici (najčešće do 15. u mesecu za prethodni mesec)
  • POPUST OD 6%-za korisnike koji koriste popust šest meseci u kontinuitetu
  • POPUST OD 7%-za korisnike koji koriste popust godinu dana u kontinuitetu
  • GRADSKE SUBVENCIJE SA POPUSTIMA OD 10 % , 15 % , 20 % , 25 % ILI 30%-za sledeće kategorije: penzionere i domaćinstva sa niskim prihodima, učesnike rata, ratne vojne invalide i porodice palih boraca, korisnike materijalnog obezbeđenja i naknade za pomoć i negu, domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima i hraniteljske porodice. Subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga obezbedio je Grad Beograd preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu i važe za korisnike koji redovno plaćaju račune, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec

 

JKP „Infostan tehnologije“ poziva institucije i ustanove kulture, edukacije i sporta, kao i prodajne objete u Beogradu da zajednički omogućimo popuste i pogodnosti za redovne platiše komunalnih usluga.