Korisnici

 

 

JKP "Infostan tehnologije" brine o korisnicima komunalnih usluga tako što svojom Politikom kvaliteta obezbeđuje da će ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika i zahteve važećih zakona i propisa.

 

Preduzeće poseduje sertifikate sledećih standarda:

 

  • SRPS ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom
  • SRPS ISO/IEC 27001:2014 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija
  • SRPS ISO 31000:2015 Sistem menadžmenta rizikom

 

Cilj poslovanja JKP "Infostan tehnologije" je da Sistem objedinjene naplate (SON) za Grad Beograd radi bez greške, sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom.

 

Subvencije za plaćanje komunalnih naknada obezbedio je Grad Beograd preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu, i važe za korisnike koji redovno plaćaju račune, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

 

Kao deo mera za povećanje zadovoljstva korisnika, JKP "Infostan tehnologije" korisnicima koji nemaju neizmirene obaveze, na računu su unapred obračunati popust od 5% i/ili subvencijaPopust od 6% obračunava se unapred korisnicima koji šest meseci koriste u kontinuitetu popust pri plaćanju. Popust od 7% obračunava se korisnicima koji godinu dana u kontinuitetu koriste popust pri plaćanju.

 

Posebne pogodnosti i promotivne akcije predviđene su za korisnike koji redovno izmiruju svoje komunalne obaveze, o čemu mogu da se informišu na strani Kutak za redovne platiše.

 

Internet sajt JKP "Infostan tehnologije" obiluje i savetima za korisnike: od procedure za konstituisanje i rad Skupštine stambene zajednice, do saveta za štednju struje, vode i grejanja.

 

Kako su za pojedine komunalne usluge nadležna različita JP i JKP i različiti nivoi javne uprave (od opština do Republike), poseban odeljak sajta "Infostana tehnologije" je posvećen nadležnostima.