Kontakt

 

 

JKP "INFOSTAN TEHNOLOGIJE"
Danijelova 33, 11010 Beograd, Srbija
PAK 160619

 

Radno vreme:
07.30 do 15.30, radnim danima


GPS koordinate:
E 20 0 28'46,948"
N 44 0 48'54,458"

 

Telefoni:

 

Besplatan pozivni centar   0800-011-018  za pitanja korisnika koji pozivaju iz svih fiksnih mreža, kao i telefonski broj  011/395-44-20  za pozive iz mobilnih mreža koji se tarifiraju, rade radnim danima  07:30-20:00  časova i subotom  08:00-14:00  časova. 

 

Centrala  +381 (0)11 395-4240 - radno vreme 7:30-15:30 časova radnim danima

 

Faks + 381 (0)11 3976-357

 

Web:

 

www.infostan.rs  

 

Pozivamo korisnike da nam se obrate sa predlozima i sugestijama za unapređenje rada JKP „Infostan tehnologije“. 

 

EKSPOZITURE NA CENTRALNIM GRADSKIM OPŠTINAMA:


Radno vreme ekspozitur a  7:30-15:30 časova radnim danima:

 

Korisnici svaku nepravilnost ili drugu primedbu i reklamaciju u pogledu dostave računa, načina obračuna i bilo koje druge poslovne aktivnosti preduzeća, mogu da prijave pozivom Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018, lično u bilo kojoj ekspozituri JKP „Infostan tehnologije“ ili sedištu preduzeća, putem pošte ili na e-mail infostan@infostan.rs   . 

 

Svaku nepravilnost ili drugu primedbu i reklamaciju u pogledu  portal e.Sanduče    korisnici mogu da prijave lično, u bilo kojoj ekspozituri JKP „Infostan tehnologije“, pozivom Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018 ili na e-mail adresu esanduce@infostan.rs   . 

 

Za sva pitanja u vezi postupka prinudne naplate i podnetih predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave možete se obratiti na e-mail adresu  prinudnanaplata@infostan.rs    .

 

ISPOSTAVE U OBODNIM GRADSKIM OPŠTINAMA:

 

 

Olivera Jovanović, lice za zaštitu podataka, e-mail: olivera.jovanovic@infostan.rs  , 011/ 3954-227

 

Za pitanja štampanih i elektronskih medija omogućena je e-mail  adresa:  mediji@infostan.rs  .