Istorija

 

 

"Infostan" je osnovala Skupština grada Beograda 1. februara 1977 . godine. Od 21. decembra 1989. godine posluje pod imenom Javno komunalno preduzeće "Infostan".

 

Sistem objedinjene naplate (SON) komunalnih usluga u Beogradu formiran je i u operativnoj je eksploataciji od 1. januara 1977 . godine u cilju ekonomične i racionalne obrade podataka i naplate komunalnih i drugih usluga i naknada.

 

SON je vremenom proširen i na druge poslove, kao što su naplata osiguranja stanova, naknada za korišćenje voda i drugo. Na početku upotrebe SON-a, broj korisnika je iznosio oko 240.000, sa šest komunalnih usluga i naknada, uz 300 zaposlenih.

 

Stalan tehnološki napredak uslovio je obrnutu srazmeru broja zaposlenih i broja korisnika. Tako je 1999. godine bilo 240 zaposlenih, a oko 460.000 korisnika, dok 2006. godine ima 198 zaposlenih, a više od 550.000 korisnika. Danas 2021. godine ima više od 260 zaposlenih lica i više od 735.000 korisnika.

 

JKP "Infostan" je prvo gradsko komunalno preduzeće koje je imalo ISO 9001:2000 standard. Provera stanja računa za građane putem Interneta omogućena je već 1998. godine, a masovna laserska štampa računa počela je 2000. godine. Kovertiranje računa u skladu sa zaštitom privatnosti podataka počelo je 2002. godine.

 

Preduzeće je među prvima u Srbiji uvelo račune sa bar-kodom i OCR zapisom, poštanski adresni kod i plaćanje računa na postomatima JP Pošta Srbije.

 

Skupština grada Beograda je 07.12.2015. godine donela Odluku o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Infostan".

 

 

Poslovno ime preduzeća promenjeno je iz JKP "Infostan" u JKP "Infostan tehnologije" . Zavod za informatiku i statistiku prestao je da postoji kao organizaciona jedinica u sastavu Gradske uprave, a poslovi koji su u njemu obavljani se obavljaju delom u ostalim organizacionim jedinicama Gradske uprave, a delom u JKP "Infostan".