Dokumentacija potrebna za zaključenje Ugovora

 

JKP "Infostan tehnologije" shodno članu 65. novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl.glasnik RS" br. 104/16 i 9/2020 – dr.zakon) obaveštava Skupštine stambenih zajednica, profesionalne upravnike i organizatore profesionalnog upravljanja da mogu da zaključe Ugovor o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja zgrade,čiji je predmet prenos naplaćenih troškova upravljanja i održavanja preko Sistema objedinjene naplate odnosno računa JKP Infostan tehnologije.

Naše Preduzeće će svima koji zaključe navedeni Ugovor pružiti mogućnost da preko računa JKP Infostan tehnologije naplaćuju:

  • Troškove upravljanja
  • Troškove tekućeg održavanja
  • Troškove investicionog održavanja

Skupštine stambenih zajednica, profesionalni upravnici stambenih zajednica, pravna lica, kao i prinudna uprava imenovana od strane jedinice lokalne samouprave koji su zainteresovani za naplaćivanje svojih troškova putem uplatnica objedinjene naplate, treba da dostave sledeću dokumentaciju:

 

1. Upravnik – fizičko lice:

- Popunjen obrazac Zahteva 

- Odluku Stambene zajednice potpisanu i overenu od strane upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa kojom je stambena zajednica odlučila  da se naplata troškova upravljanja i/ili održavanja stambene zajednice naplaćuje preko računa JKP Infostan tehnologije. Ujedno, navedenom odlukom je potrebno da se propiše da Stambena zajednica ovlašćuje upravnika da zaključi Ugovor o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja sa JKP Infostan tehnologije,

- Izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke, kojom je odlučeno da se troškovi upravljanja i/ili održavanja zgrade stambene zajednice naplaćuju preko računa JKP Infostan tehnologije, u skladu sa članom 64. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon).

- Evidenciju vlasnika posebnih delova stambene zgrade sačinjenu i overenu pečatom od strane upravnika stambene zajednice u skladu sa članom 50. stav 1. tačka 6) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

 

2. Profesionalni upravnik – redovna uprava:

- Popunjen obrazac Zahteva 

- Odluku Stambene zajednice potpisanu i overenu od strane upravnika u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa kojom je stambena zajdnica odlučila  da se naplata troškova upravljanja i/ili održavanja stambene zajednice naplaćuje preko računa JKP Infostan tehnologije. Ujedno, navedenom odlukom je potrebno da se propiše da Stambena zajednica ovlašćuje upravnika da zaključi Ugovor o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja sa JKP Infostan tehnologije;

- Izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke, kojom je odlučeno da se troškovi upravljanja i/ili održavanja zgrade stambene zajednice naplaćuju preko računa JKP Infostan tehnologije, u skladu sa članom 64. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

- Evidenciju vlasnika posebnih delova stambene zgrade sačinjenu od strane upravnika stambene zajednice i overenu pečatom u skladu sa članom 50. stav 1. tačka 6) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

 

3. Profesionalni upravnik – prinudna uprava:

- Popunjen obrazac Zahteva

- Odluku Stambene zajednice potpisanu i overenu od strane upravnika u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa kojom je stambena zajdnica odlučila  da se naplata troškova upravljanja i/ili održavanja stambene zajednice naplaćuje preko računa JKP Infostan tehnologije. Ujedno, navedenom odlukom je potrebno da se propiše da Stambena zajednica ovlašćuje upravnika da zaključi Ugovor o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja sa JKP Infostan tehnologije,

- Izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke, kojom je odlučeno da se troškovi upravljanja i/ili održavanja zgrade stambene zajednice naplaćuju preko računa JKP Infostan tehnologije, u skladu sa članom 64. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon).

- Evidenciju vlasnika posebnih delova stambene zgrade sačinjenu od strane upravnika stambene zajednice u skladu sa članom 50. stav 1. tačka 6) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon)

- Saglasnost ili potvrda jedinice lokalne samouprave  na čijoj teritoriji se nalazi stambena zgrada, kojim je data saglasnost na odluku prinudnog upravnika troškovima upravljanja i održavanja stambene zgrade stambene zajednice 

- Rešenje gradske opštine grada Beograda na čijoj teritoriji se nalazi stambena zgrada, kojim je stambenoj zajednici uvedena prinudna uprava i imenovan profesionalni upravnik.

 

4. Zaključivanje Aneksa Ugovora (Aneks je potrebno potpisati ukoliko se usluge dodaju/ukidaju):

 

- Popunjen obrazac Zahteva

- Odluku Stambene zajednice potpisanu i overenu od strane upravnika u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa.Ujedno, navedenom odlukom je potrebno da se propiše da Stambena zajednica ovlašćuje upravnika da zaključi Aneks Ugovora o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja sa JKP Infostan tehnologije,

- Izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke, kojom je odlučeno da se troškovi upravljanja i/ili održavanja zgrade stambene zajednice naplaćuju preko računa JKP Infostan tehnologije, u skladu sa članom 64. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon).

Aneks je potrebno izraditi i ukoliko je došlo do promene tekućeg računa.

- Potrebno je dostaviti Izjavu/obaveštenje skupštine stambene zajednice da je došlo do promene tekućeg računa.

 

5. Promen a broja tekućeg računa stambene zajednice (ne zaključuje se Aneks Ugovora):

 

Aneks ugovora se ne zaključuje ukoliko je došlo do promene tekućeg računa stambene zajednice.

Potrebno je dostaviti Izjavu/obaveštenje skupštine stambene zajednice da je došlo do promene tekućeg računa u roku od 8 dana od datuma promene broja računa, uz uslov da je promena prethodno registrovana na sajtu Narodne Banke Srbije.

 

6. Promene cena postojećeg Ugovora (ne zaključuje se Aneks Ugovora):

 

- Popunjen obrazac Zahteva

- Odluku Stambene zajednice potpisanu i overenu od strane upravnika u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa.

- Izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke, kojom je odlučeno da se troškovi upravljanja i/ili održavanja zgrade stambene zajednice naplaćuju preko računa JKP Infostan tehnologije, u skladu sa članom 64. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon).

 

7. Raskid Ugovora:

 

- Popunjen obrazac Zahteva

- Odluku Stambene zajednice potpisanu i overenu od strane upravnika u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa kojim je stambena zajednica odlučila da se Ugovor raskine.

- Izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke, kojom je odlučeno da se Ugovor raskine.

 

 

Podnošenjem Zahteva Stambena zajednica se saglašava, da se u naplata naknade za upravljanje i/ili održavanje zgrade vrši samo od vlasnika posebnih delova zgrade koji su evidentirani kao korisnici usluga Sistema objedinjene naplate. Po prijemu Zahteva i dokumentacije upravnici će biti obavešteni o terminu zaključenja Ugovora o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja zgrade (ili Aneksa Ugovora).

Mandat upravnika počinje, odnosno prestaje danom donošenja Odluke o izboru/razrešenju, ukoliko Odlukom nije drugačije definisano.

Mandat prinudnog upravnika počinje danom donošenja Rešenja gradske opštine Grada Beograda na čijoj teritoriji se nalazi stambena zgrada, kojim je stambenoj zajednici uvedena prinudna uprava i imenovan profesionalni upravnik. 

 

- Dokumentaciju možete dostaviti lično na bilo koju ekspozituru JKP Infostan tehnologije ili poslati poštom u sedište Preduzeća, Danijelova 33, Beograd.

Ovde možete preuzeti obrasce Zahteva, kao i izgled dokumentacije:

- OB-SN-Z-00 OBRAZAC ZAHTEVA 

- Primer Odluke stambene zajednice

- Primer Izvoda iz zapisnika

- Primer Evidencije o vlasnicima posebnih delova zgrade

 

Više informacija o Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon) i osnivanju Skupštine stambene zajednice možete pročitati na našem sajtu u delu " Skupština stambene zajednice ".

 

Često postavljana pitanja i odgovori