Dokumentacija potrebna za zaključenje Ugovora

 

JKP "Infostan tehnologije" shodno članu 65. novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl.glasnik RS" br. 104/16 – Zakon) obaveštava Skupštine stambenih zajednica, profesionalne upravnike i organizatore profesionalnog upravljanja da mogu da zaključe Ugovor o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja zgrade preko Sistema objedinjene naplate.

Naše Preduzeće će svima koji zaključe navedeni Ugovor pružiti mogućnost da preko objedinjenog računa naplaćuju:

  • Troškove upravljanja
  • Troškove tekućeg održavanja
  • Troškove investicionog održavanja

Skupštine stambenih zajednica, profesionalni upravnici stambenih zajednica, pravna lica, kao i prinudna uprava imenovana od strane jedinice lokalne samouprave koji su zainteresovani za naplaćivanje svojih troškova putem uplatnica objedinjene naplate, treba da dostave sledeću dokumentaciju:

 

1. Upravnik – fizičko lice:

- Popunjen obrazac Zahteva OB-SN-Z-23

- Odluku Stambene zajednice potpisanu i overenu od strane upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa kojom je stambena zajdnica odlučila  da se naplata troškova upravljanja i/ili održavanja stambene zajednice naplaćuje preko računa JKP Infostan tehnologije
- Izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke, kojom je odlučeno da se troškovi upravljanja i/ili održavanja zgrade stambene zajednice naplaćuju preko računa JKP Infostan tehnologije, u skladu sa članom 64. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon).
- Evidenciju vlasnika posebnih delova stambene zgrade sačinjenu od strane upravnika stambene zajednice u skladu sa članom 50. stav 1. tačka 6) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon)

 

2. Profesionalni upravnik – redovna uprava:

- Popunjen obrazac Zahteva OB-SN-Z-24

- Odluku Stambene zajednice potpisanu i overenu od strane upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa kojom je stambena zajdnica odlučila  da se naplata troškova upravljanja i/ili održavanja stambene zajednice naplaćuje preko računa JKP Infostan tehnologije
- Izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke, kojom je odlučeno da se troškovi upravljanja i/ili održavanja zgrade stambene zajednice naplaćuju preko računa JKP Infostan tehnologije, u skladu sa članom 64. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon).
- Evidenciju vlasnika posebnih delova stambene zgrade sačinjenu od strane upravnika stambene zajednice u skladu sa članom 50. stav 1. tačka 6) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon).

 

3. Profesionalni upravnik – prinudna uprava:

- Popunjen obrazac Zahteva OB-SN-Z-25

- Odluku Stambene zajednice potpisanu i overenu od strane upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa kojom je stambena zajdnica odlučila  da se naplata troškova upravljanja i/ili održavanja stambene zajednice naplaćuje preko računa JKP Infostan tehnologije
- Izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke, kojom je odlučeno da se troškovi upravljanja i/ili održavanja zgrade stambene zajednice naplaćuju preko računa JKP Infostan tehnologije, u skladu sa članom 64. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon).
- Evidenciju vlasnika posebnih delova stambene zgrade sačinjenu od strane upravnika stambene zajednice u skladu sa članom 50. stav 1. tačka 6) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon)
- Saglasnost ili potvrda jedinice lokalne samouprave  na čijoj teritoriji se nalazi stambena zgrada, kojim je data saglasnost na odluku prinudnog upravnika troškovima upravljanja i održavanja stambene zgrade stambene zajednice 
- Rešenje gradske opštine grada Beograda na čijoj teritoriji se nalazi stambena zgrada, kojim je stambenoj zajednici uvedena prinudna uprava i imenovan profesionalni upravnik 

- Dokumentaciju možete dostaviti lično na bilo koju ekspozituru JKP "Infostan tehnologije" ili poslati poštom u direkciju Preduzeća, Danijelova 33, Beograd.

Podnošenjem Zahteva Stambena zajednica se saglašava, da se u naplata naknade za upravljanje i/ili održavanje zgrade vrši samo od vlasnika posebnih delova zgrade koji su evidentirani kao korisnici usluga Sistema objedinjene naplate.

Po prijemu Zahteva i dokumentacije upravnici će biti obavešteni o terminu zaključenja Ugovora o ulistavanju troškova upravljanja i održavanja zgrade.

Ovde možete preuzeti obrasce Zahteva za prijem u bazu Sistema objedinjene naplate, kao i izgled dokumentacije potrebne za potpisivanje Ugovora o ulistavanju troškova upravljanja/održavanja:

- OB-SN-Z-23 ZAHTEV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ULISTAVANJU TROŠKOVA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZGRADE U SISTEM OBJEDINJENE NAPLATE – upravnik – fizičko lice

- OB-SN-Z-24 - ZAHTEV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ULISTAVANJU TROŠKOVA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZGRADE U SISTEM OBJEDINJENE NAPLATE – profesionalni upravnik – redovna uprava

- OB-SN-Z-25 - ZAHTEV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ULISTAVANJU TROŠKOVA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZGRADE U SISTEM OBJEDINJENE NAPLATE – profesionalni upravnik – prinudna uprava

- Odluka stambene zajednice

- Zapisnik ili izvod iz zapisnika

- Evidenciju o vlasnicima posebnih delova zgrade

 

Više informacija o Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada (Službeni glasnik RS br. 104/2016 i 9/2020. – dr zakon) i osnivanju Skupštine stambene zajednice možete pročitati na našem sajtu u delu " Skupština stambene zajednice ".

 

Često postavljana pitanja i odgovori