DODATAN POPUST NA ELEKTRONSKO PLAĆANJE VISA KARTICAMA

 

 

JKP „Infostan tehnologije“ i kompanija Visa uspešno su realizovali akciju dodatnog popusta na elektronsko plaćanje redovnog januarskog računa. Jednokratan, dodatan popust bio je obezbeđen za prvih 5.250 redovnih platiša, koji svoje januarske račune plate sačuvanom Visa platnom karticom, tokom meseca februara. Akcija je naišla na veliko interesovanje redovnih platiša koji svoje račune plaćaju preko mobilne aplikacije i web portala  e.Sanduče , zbog čega smo produžili akciju za novih 4.000 korsnika. 

 

JKP „Infostan tehnologije“ je u saradnji sa kompanijom Visa redovnim platišama mobilne aplikacije i web portala e.Sanduče , koji su ujedno korisnici Visa platnih kartica, obezbedilo dodatan promotivan popust od 4% na elektronsko plaćanje januarskog računa. Sa ciljem da zaštitimo naše korisnike od izloženosti virusu COVID 19, obezbedili smo im dodatan popust na elektronsko plaćanje, kako bismo im omogućili da na najbrži, najbezbedniji i najjeftiniji način plaćaju račune, samo jednim klikom bilo kada i sa bilo kog mesta, bez dodatnih troškova. 

 

Redovne platiše komunalnih usluga koje u periodu od 01. februara do 28. februara  na mobilnoj aplikaciji ili web portalu e.Sanduče izvrše elektronsko plaćanje redovnog januarskog računa sa Visa platnom karticom i sačuvaju karticu za buduća plaćanja ili izvrše plaćanje sa već sačuvanom Visa platnom karticom, ostvaruju dodatnih  4% popusta, koji će biti iskazan na narednom mesečnom računu.


 
Jednokratan, dodatan popust od 4% na elektronsko plaćanje januarskog računa sačuvanom Visa platnom karticom tokom meseca februara, korisnici će ostvariti pored svih redovnih popusta JKP „Infostan tehnologije“ od  5%, 6% i 7% i subvencija od 10 do 30% za socijalno ugrožene kategorije građana. Takođe, korisnici račune plaćaju bez naknade, što im omogućava još jedan vid uštede u kućnim budžetima. 

 

Uslovi korišćenja dodatnog popusta od 4% na elektronsko plaćanje januarskog računa, u saradnji sa kompanijom Visa:

 

- Akcija traje od 01. februara do 28. februara 2021. godine
- Dodatnih 4% popusta ostvaruju redovne platiše koje plate svoj redovan januarski račun u okviru mobilne aplikacije ili na web portalu e.Sanduče i sačuvaju karticu za buduća plaćanja, kao i redovne platiše koje plate svoj redovan januarski račun sa već sačuvanom Visa platnom karticom
- Jednokratan, dodatan popust od 4% ostvaruje se na narednom mesečnom računu, nakon izvršenog elektronskog plaćanja januarskog računa sačuvanom Visa platnom karticom
- Dodatan popust od 4% ostvaruje se pored svih redovnih popusta JKP Infostan tehnologije od 5%, 6% i 7% za plaćanje računa do datuma dospeća za popust i subvencija 10%-30%
- Dodatan popust od 4% je obezbeđen za prvih 9.250 redovnih platiša koje svoj redovan januarski račun plate tokom februara i sačuvaju Visa platnu karticu za buduća plaćanja ili koji plate svoj redovan januarski račun tokom februara sa već sačuvanom Visa platnom karticom
- Plaćanjem januarskog računa sačuvanom Visa platnom karticom ostvaruje se dodatan popust od 4% na celokupan iznos narednog februarskog računa

 


Interesovanje korisnika za bezbedno elektronsko plaćanje računa na mobilnoj aplikaciji i web portalu e.Sanduče raste svakodnevno velikom brzinom. Prateći najnovije digitalne trendove, u ovom trenutku više od 100.000 zadovoljnih korisnika veoma brzo, lako i sigurno plaća elektronski račune objedinjene naplate platnim karticama, sa bilo kog mesta i bilo kada, bez dodatnih troškova. 

 

Pozivamo Vas da koristite elektronski servis za dostavu i plaćanje računa e.Sanduče i ostvarite jedinstvenu, promotivnu uštedu od 4% na plaćanje januarskog računa sačuvanom Visa platnom karticom u periodu od 01. februara do 28. februara. 

 

Ne gubite svoje vreme na šalterima platnih institucija, zaštitite sebe i svoje najbliže i plaćajte svoje račune potpuno bezbedno, samo jednim klikom uz dodatne uštede.