Delatnost

 

Delatnost JKP "Infostan tehnologije" obuhvata:

 

- Projektovanje, programiranje, implementaciju i administraciju aplikacije i baze sistema objedinjene naplate

 

- Održavanje baze podataka korisnika komunalnih usluga

 

- Objedinjena naplata komunalnih usluga za stanove, garaže i poslovni prostor kroz SON

 

- Sprovođenje subvencija za plaćanje komunalnih usluga

 

- Informisanje korisnika o stanju računa, načinu obračuna, promeni podataka

 

- Izrada i održavanje aplikacija za Gradsku upravu i potrebe preduzeća

 

- Upravljanje najvažnijim informatičkim poslovima u Gradskoj upravi

 

- koordinacija rada sa nadležnim javnim izvršiteljima

 

 

Osnovu za obavljanje poslova u SON-u čine:

- Kadrovi za projektovanje informacionih sistema i programiranje, sistemsku podršku i automatsku obradu podataka

- Oprema za projektovanje informacionih sistema i automatsku obradu podataka, sistemski softver i softver za projektovanje, sa distribuiranim radnim stanicama u svim ekspoziturama JKP "Infostan tehnologije" u centralnim gradskim opština, kao i kod dela javnih komunalnih preduzeća-davaoca usluga

- Informacioni sistem objedinjene naplate u Beogradu, projekti i programi za automatsku obradu podataka, kao i elaborati organizacije i tehnologije rada

- Informaciona baza podataka o korisnicima usluga i naknadama stambenom i poslovnom prostoru, uslugama i naknadama koje se obračunavaju i naplaćuju, kao i svim ostalim parametrima neophodnim za funkcionisanje SON-a (broj članova domaćinstva, vrsta obračuna, veze mernih instrumenata i mesta potrošnje)

Poverene poslove JKP "Infostan tehnologije" obavlja uz pomoć sopstvenog projektnog rešenja i komunikacionom mrežom za pristup centralnoj lokaciji.

 

Oprema:

 

-Unisys mainframe Libra 470 računar

 

- Oko 100 servera razne namene

 

- Storage EMC VMAX 10k

 

 - Storage EMC VNX 5200

 

- Preko 200 radnih stanica

 

- Dva profesionalna laserska printera XEROX 495 brzine štampe 24.000 uplatnica na sat

 

- Linijski printer Printronix P7220

 

 

- Mašina za kovertiranje KERN 2600 realne brzine pakovanja 6000 na sat

 

- Mašina za kovertiranje KERN 2500 realne brzine pakovanja 4000 na sat

 

- Mašina za sečenje obrazaca

 

- Agregat SDMO D440IV 440kVA

 

- UPS uređaj EATON 9390 2x120kVA

 

- 6 Klima uređaja LEONARDO UNIFLAIR

 

 

Softvare:

 

- Sistem objedinjene naplate na mainframe

 

- Sistem objedinjene naplate za Vindovs

 

- Knjigovodstvo, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, plate, evidencija dolazaka