Cenovnik

 

 

 

 

datum primene usluga ili proizvod davalac usluge cena (sa pdv-om) PDV
  Zajednička električna energija EPS distribucija doo po obračunima dobijenim od "EPS distribucija doo" 20%
01.04.2019. Zakupnina stanova u fondu JP "Gradsko stambeno" JP „Gradsko stambeno“ po obračunima dobijenim od JP "Gradsko stambeno" 0%
  Zakupnina garaža JP „Gradsko stambeno“ po obračunima dobijenim od JP "Gradsko stambeno" 20%
01.12.2019. Iznošenje smeća JKP „Gradska čistoća“ 5,64 din/m2 10%
19.02.2016. Iznošenje smeća- paušal JKP „Gradska čistoća“ 387,38 din/domaćinstvo 10%
01.12.2018. Iznošenje smeća za poslovni prostor do 30m2: preduzetnici - grupa 1 JKP „Gradska čistoća“ 991,10 RSD po prostoru 10%
01.12.2018. Iznošenje smeća za poslovni prostor do 30m2: preduzetnici - grupa 2 JKP „Gradska čistoća“ 1288,44 RSD po prostoru 10%
01.12.2018. Iznošenje smeća za poslovni prostor do 30m2: preduzetnici - grupa 3 JKP „Gradska čistoća“ 1574,76 RSD po prostoru 10%
01.12.2018. Iznošenje smeća za poslovni prostor do 30m2: preduzetnici - grupa 4 JKP „Gradska čistoća“ 1861,09 RSD po prostoru 10%
01.12.2018. Iznošenje smeća za površinu poslovnog prostora preko 30m2 JKP „Gradska čistoća“ 21,41 RSD/m2 10%
01.03.2018. Zakupnina za izbeglice JP "Gradsko stambeno" 0,00121-koeficijent 
tržišna vrednost nepokretnosti m2*koeficijent*površina stana
0%
01.03.2018. Neprofitna zakupnina JP "Gradsko stambeno" 2,904-koeficijent
koeficijent*tržišna vrednost mepokretnosti m2*površina stana
0%
01.10.2015. Grejanje JKP „Beogradske elektrane“ 119,39 din/m2 10%
01.10.2015. Grejanje prema potrošnji JKP „Beogradske elektrane“ - instalisana snaga 297,06 din/kVh - instalisana snaga 32,49 din/m2 - utrošena toplotna energija 7,57 din/kVh 10%
01.08.2016. Hladna voda
Kanalizacija
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ 56,63 din/m3
22,89 din/m3
10%
01.10.2019. Pogonska spremnost sistema JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ 130,68 din u fiksnom iznosu 10%
01.01.2015. Potrošna topla voda JKP „Beogradske elektrane“ 189,24 din/m3 10%
24.02.2018. Korišćenje vodnog dobra Republička direkcija za vode 0,2341 din/m3 0%
24.02.2018. Naknada za ispuštenu vodu Republička direkcija za vode 0,2108 din/m3 0%
01.08.2011. Dimničarske usluge Dimničar AD 1,383 din/m2 20%
01.08.2018. Održavanje zgrade sa liftom - stanovi JP „Gradsko stambeno“ 17,12 din/m2 20%
01.08.2018. Održavanje zgrade bez lifta - stanovi JP „Gradsko stambeno“ 10,72 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade sa liftom - stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost JP „Gradsko stambeno“ 34,25 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade bez lifta - stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost JP „Gradsko stambeno“ 21,43 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade sa liftom - poslovni prostori JP „Gradsko stambeno“ 61,64 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade bez lifta - poslovni prostori JP „Gradsko stambeno“ 38,58 din/m2 20%
01.06.2017. Čišćenje zgrade JP „Gradsko stambeno“ 217,91 din/stan 20%
01.06.2013. Osiguranje Dunav osiguranje 3 din/m2 0%
01.02.2004. Osiguranje Viener Stadtische osiguranje 4,03 din/m2 0%
01.11.2014.
01.07.2016.
Osiguranje 24 h hitne kućne popravke DDOR Novi Sad
DDOR Novi Sad-24 h hitne kućne popravke
3,70 din/m2
199,00 din/stan
0%
01.11.2006. Osiguranje Globos osiguranje 4,50 din/m2 0%
01.09.2013. Osiguranje Uniqa osiguranje 180 din/član 0%
01.05.2018. Voda na lokalnom vodovodu Vitkovica-Ravni Gaj Vitkovica-Ravni Gaj 55,00 din/m3 10%
01.05.2018. Održavanje groblja JKP "10. oktobar" Barajevo 110,00 din/domaćinstvo 10%
01.10.2019.

Iznošenje smeća-domaćinstvo - 1. zona

Iznošenje smeća-domaćinstvo - 2. zona

Iznošenje smeća-domaćinstvo - 3. zona

Iznošenje smeća-ostali korisnici

JKP "10. oktobar" Barajevo

5,39 din/m2

3,26 din/m2

2,17 din/m2

14,64 din/m2

10%
01.10.2019.

Iznošenje smeća za poslovni prostor - do 30 m2

 

JKP "10. oktobar" Barajevo

1. grupa 991,1 fiksno do 30 m2

2. grupa 1288,44 fiksno do 30 m2

3. grupa 1574,76 fiksno do 30 m2

4. grupa 1861,09 fiksno do 30 m2

10%
01.10.2019.

Kontejneri 1,1 m3

JKP "10. oktobar" Barajevo 4660,25 po kontejneru 10%
01.10.2019. Iznošenje smeća za poslovni prostor veći od 30m2  JKP "10. oktobar" Barajevo 14,64 din/m2 10%