Cenovnik

 

 

 

 

datum primene usluga ili proizvod davalac usluge cena (sa pdv-om) PDV
  Zajednička električna energija EPS distribucija doo po obračunima dobijenim od "EPS distribucija doo" 20%
01.04.2019. Zakupnina stanova u fondu JP "Gradsko stambeno" JP „Gradsko stambeno“ po obračunima dobijenim od JP "Gradsko stambeno" 0%
  Zakupnina garaža JP „Gradsko stambeno“ po obračunima dobijenim od JP "Gradsko stambeno" 20%
01.11.2015. Iznošenje smeća JKP „Gradska čistoća“ 5,13 din/m2 10%
19.02.2016. Iznošenje smeća- paušal JKP „Gradska čistoća“ 387,38 din/domaćinstvo 10%
01.12.2018. Iznošenje smeća za poslovni prostor do 30m2: preduzetnici - grupa 1 JKP „Gradska čistoća“ 991,10 RSD po prostoru 10%
01.12.2018. Iznošenje smeća za poslovni prostor do 30m2: preduzetnici - grupa 2 JKP „Gradska čistoća“ 1288,44 RSD po prostoru 10%
01.12.2018. Iznošenje smeća za poslovni prostor do 30m2: preduzetnici - grupa 3 JKP „Gradska čistoća“ 1574,76 RSD po prostoru 10%
01.12.2018. Iznošenje smeća za poslovni prostor do 30m2: preduzetnici - grupa 4 JKP „Gradska čistoća“ 1861,09 RSD po prostoru 10%
01.12.2018. Iznošenje smeća za površinu poslovnog prostora preko 30m2 JKP „Gradska čistoća“ 21,41 RSD/m2 10%
01.03.2018. Zakupnina za izbeglice JP "Gradsko stambeno" 0,00121-koeficijent 
tržišna vrednost nepokretnosti m2*koeficijent*površina stana
0%
01.03.2018. Neprofitna zakupnina JP "Gradsko stambeno" 2,904-koeficijent
koeficijent*tržišna vrednost mepokretnosti m2*površina stana
0%
01.10.2015. Grejanje JKP „Beogradske elektrane“ 119,39 din/m2 10%
01.10.2015. Grejanje prema potrošnji JKP „Beogradske elektrane“ - instalisana snaga 297,06 din/kVh - instalisana snaga 32,49 din/m2 - utrošena toplotna energija 7,57 din/kVh 10%
01.08.2016. Voda
Kanalizacija
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ 56,63 din/m3
22,89 din/m3
10%
01.01.2015. Potrošna topla voda JKP „Beogradske elektrane“ 189,24 din/m3 10%
24.02.2018. Korišćenje vodnog dobra Republička direkcija za vode 0,2341 din/m3 0%
24.02.2018. Naknada za ispuštenu vodu Republička direkcija za vode 0,2108 din/m3 0%
01.08.2011. Dimničarske usluge Dimničar AD 1,383 din/m2 20%
01.08.2018. Održavanje zgrade sa liftom - stanovi JP „Gradsko stambeno“ 17,12 din/m2 20%
01.08.2018. Održavanje zgrade bez lifta - stanovi JP „Gradsko stambeno“ 10,72 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade sa liftom - stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost JP „Gradsko stambeno“ 34,25 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade bez lifta - stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost JP „Gradsko stambeno“ 21,43 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade sa liftom - poslovni prostori JP „Gradsko stambeno“ 61,64 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade bez lifta - poslovni prostori JP „Gradsko stambeno“ 38,58 din/m2 20%
01.06.2017. Čišćenje zgrade JP „Gradsko stambeno“ 217,91 din/stan 20%
01.06.2013. Osiguranje Dunav osiguranje 3 din/m2 0%
01.02.2004. Osiguranje Viener Stadtische osiguranje 4,03 din/m2 0%
01.11.2014.
01.07.2016.
Osiguranje 24 h hitne kućne popravke DDOR Novi Sad
DDOR Novi Sad-24 h hitne kućne popravke
3,70 din/m2
199,00 din/stan
0%
01.11.2006. Osiguranje Globos osiguranje 4,50 din/m2 0%
01.09.2013. Osiguranje Uniqa osiguranje 180 din/član 0%
01.05.2018. Voda na lokalnom vodovodu Vitkovica-Ravni Gaj Vitkovica-Ravni Gaj 50,00 din/m2 10%
01.05.2018. Održavanje groblja JKP "10. oktobar" Barajevo 110,00 din/domaćinstvo 10%