Cenovnik

 

 

 

 

datum primene usluga ili proizvod davalac usluge cena (sa PDV-om) PDV
01.10.2015.

Grejanje

 

JKP „Beogradske elektrane“

119,39 din/m2

 

10%
01.11.2021.

Grejanje prema potrošnji

JKP „Beogradske elektrane“

- instalisana snaga 11,62 din/kWh dnevno

- instalisana snaga 1,24 din/m2 dnevno

- utrošena toplotna energija 7,00 din/kWh

10%
01.01.2015.

Zagrevanje vode

JKP „Beogradske elektrane“

189,24 din/m3

10%
01.01.2021.

Hladna voda

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“

59,46 din/m3

10%
01.01.2021.

Kanalizacija

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“

24,04 din/m3

10%
01.10.2019.

Pogonska spremnost sistema

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“

130,68 dinara u fiksnom iznosu

10%
01.01.2021.

Korišćenje vodnog dobra

Republička direkcija za vode

0,2407 din/m3

0%
01.01.2021.

Naknada za ispuštenu vodu

Republička direkcija za vode

0,2167 din/m3

0%
02.08.2021.

Sakupljanje i transport komunalnog otpada-domaćinstva po m2 

JKP „Gradska čistoća“

5,61 din/m2

10%
02.08.2021.

Sakupljanje i transport komunalnog otpada za ostale korisnike po m2

JKP „Gradska čistoća“

16,50 din/m2

10%
02.08.2021. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-za poslovni prostor do 30 m2: preduzetnici-grupa 1 JKP „Gradska čistoća“ 1.177,00 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2 10%
02.08.2021. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-za poslovni prostor do 30 m2: preduzetnici-grupa 2 JKP „Gradska čistoća“ 1.529,00 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2 10%
02.08.2021. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-za poslovni prostor do 30 m2: preduzetnici-grupa 3 JKP „Gradska čistoća“

1.870,00 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2

10%
02.08.2021. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-za poslovni prostor do 30 m2: preduzetnici-grupa 4 JKP „Gradska čistoća“ 2.211,00 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2 10%
02.08.2021. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-za pvovršinu poslovnog prostora preko 30 m2 JKP „Gradska čistoća“ 26,00 din/m2 10%
01.11.2021. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-paušal po kanti (240 l) JKP „Gradska čistoća“ 387,20 din/domaćinstvo 10%
26.09.2019. Odlaganje komunalnog otpada-domaćinstva po m2 "Beo Čista Energija d.o.o." 0,99 din/m2 10%
25.08.2021. Odlaganje komunalnog otpada-Za domaćinstva kod kojih se komunalni otpad odlaže u individualne kante od 240 l, a naplata se vrši u paušalnom mesečnom iznosu "Beo Čista Energija d.o.o." 74,80 din/domaćinstvo 10%
25.08.2021. Odlaganje komunalnog otpada-Za domaćinstva kod kojih se komunalni otpad odlaže u individualne kante od 120 l, a naplata se vrši u paušalnom mesečnom iznosu "Beo Čista Energija d.o.o." 37,40 din/domaćinstvo 10%
26.09.2019. Odlaganje komunalnog otpada za ostale korisnike po m2  "Beo Čista Energija d.o.o." 2,70 din/m2 10%
26.09.2019. Odlaganje komunalnog otpada za poslovni prostor do 30 m2: preduzetnici-grupa 1 "Beo Čista Energija d.o.o." 192,40 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2 10%
26.09.2019. Odlaganje komunalnog otpada za poslovni prostor do 30 m2: preduzetnici-grupa 2 "Beo Čista Energija d.o.o." 250,13 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2 10%
26.09.2019. Odlaganje komunalnog otpada za poslovni prostor do 30 m2: preduzetnici-grupa 3 "Beo Čista Energija d.o.o." 305,70 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2 10%
26.09.2019. Odlaganje komunalnog otpada za poslovni prostor do 30 m2: preduzetnici-grupa 4 "Beo Čista Energija d.o.o." 361,30 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2 10%
26.09.2019. Odlaganje komunalnog otpada za površinu poslovnog prostora preko 30 m2 "Beo Čista Energija d.o.o." 4,16 din/m2 10%
01.04.2019. Zakupnina stanova u fondu JP "Gradsko stambeno" JP "Gradsko stambeno" po obračunima dobijenim od JP "Gradsko stambeno"

0%

 

  Zakupnina garaža JP "Gradsko stambeno" po obračunima dobijenim od JP "Gradsko stambeno" 20%
01.03.2018. Zakupnina za izbeglice JP "Gradsko stambeno" 0,00121-koeficijent obračuna 
obračun: koeficijent obračuna*tržišna vrednost nepokretnosti m2*koeficijent*površina stana
0%
01.03.2018. Neprofitna zakupnina JP "Gradsko stambeno" 2,904-koeficijent obračuna 
obračun: koeficijent obračuna*tržišna vrednost nepokretnosti m2*koeficijent*površina stana
0%
01.08.2018. Održavanje zgrade sa liftom-stanovi JP „Gradsko stambeno“ 17,12 din/m2 20%
01.08.2018. Održavanje zgrade bez lifta-stanovi JP „Gradsko stambeno“ 10,72 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade sa liftom-stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost JP „Gradsko stambeno“ 34,25 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade bez lifta-stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost JP „Gradsko stambeno“ 21,43 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade sa liftom-poslovni prostori JP „Gradsko stambeno“ 61,64 din/m2 20%
03.07.2018. Održavanje zgrade bez lifta-poslovni prostori JP „Gradsko stambeno“ 38,58 din/m2 20%
01.06.2017. Čišćenje zgrade JP „Gradsko stambeno“ 217,91 dinara po stanu 20%
  Zajednička električna energija "EPS distribucija d.o.o." po obračunima dobijenim od "EPS distribucija d.o.o." 20%
01.08.2011. Dimničarske usluge Dimničar AD 1,383 din/m2 20%
14.09.2022. Zakupnina za stanove u svojini građana, zadužbina i fondacija Zadužbine i fondacije

Koeficijent: 0,32568

broj bodova*površina*koeficijent

0%
01.05.2018. Voda na lokalnom vodovodu Vitkovica-Ravni Gaj Vitkovica-Ravni Gaj

55,00 din/m3

10%
01.01.2021. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-domaćinstvo-1. zona JKP "10. oktobar" Barajevo 5,39 din/m2 10%
01.01.2021. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-kante JKP "10. oktobar" Barajevo 528,00 dinara po kanti 10%
01.10.2019. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-poslovni prostor-do 30 m2 JKP "10. oktobar" Barajevo

1. grupa 991,10 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2

2. grupa 1288,44 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2

3. grupa 1574,76 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2

4. grupa 1861,09 dinara fiksno za poslovne prostore do 30 m2

10%
01.01.2021. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-kontejneri 1,1 m3 JKP "10. oktobar" Barajevo 4.840,00 dinara po kontejneru 10%
01.10.2019. Sakupljanje i transport komunalnog otpada-poslovni prostor-veći od 30 m2 JKP "10. oktobar" Barajevo 14,64 din/m2 10%
01.10.2020. Očitavanje URP Traco d.o.o. Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 20%
01.03.2021. Tekuće održavanje lifta Pan lift d.o.o. Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 20%
01.03.2021. Investiciono održavanje lifta Pan lift d.o.o. Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 20%
01.02.2022. Tekuće održavanje lifta Kosmaj d.o.o. Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 20%
01.02.2022. Investiciono održavanje lifta Kosmaj d.o.o. Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 20%
01.10.2019. Održavanje groblja JKP "10. oktobar" Barajevo Po obračunima dobijenim od JKP "10.oktobar" Barajevo 10%
01.10.2019. Održavanje groblja JP "Surčin" Surčin Po obračunima dobijenim od JP "Surčin" Surčin 10%
01.10.2019. Održavanje kanalizacije JP "Surčin" Surčin Po obračunima dobijenim od JP "Surčin" Surčin 10%
01.03.2021. Isporuka toplotne energije Green Comfort Energy d.o.o. Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 10%
01.03.2021. Isporuka rashladne energije Green Comfort Energy d.o.o. Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 20%
01.11.2021. Očitavanje URP Iluterm Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 20%
01.11.2021. Tekuće održavanje lifta David Pajić Daka d.o.o. Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 20%
01.11.2021. Investiciono održavanje lifta David Pajić Daka d.o.o. Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 20%
11.02.2014. Održavanje lifta Kone d.o.o. Prema pojedinačnom Ugovoru sa stambenom zajednicom 20%
01.06.2013. Osiguranje Dunav osiguranje 3,00 din/m2 0%
01.02.2004. Osiguranje Wiener Stadtische osiguranje d.o.o. 4,03 din/m2 0%

01.11.2014.

 

01.07.2016.

Osiguranje 24 časa hitne kućne popavke

 

Osiguranje 24 časa hitne kućne popravke

DDOR Novi Sad

 

DDOR Novi Sad-24 časa-hitne kućne popravke

3,70 din/m2

 

199,00 dinara po stanu

0%
01.11.2006. Osiguranje Globos osiguranje 4,50 din/m2 0%
01.09.2013. Osiguranje Uniqua osiguranje 180 dinara po članu domaćinstva 0%

01.09.2021.

Usluge sakupljanja komunalnog otpada za stanovništvo-domaćinstva u naseljima sa teritorije gradske opštine Grocka

Eko Grocka d.o.o.

581,64 din/domaćinstvo

10%

01.09.2021.

Usluge sakupljanja komunalnog otpada za stanovništvo-stanovi u stambenim zgradama u naseljima sa teritorije gradske opštine Grocka

Eko Grocka d.o.o.

5,91 din/m2

10%

01.09.2021.

Usluge sakupljanja komunalnog otpada za privredne subjekte-STR, SZR (kategorija 1) u naseljima sa teritorije gradske opštine Grocka

Eko Grocka d.o.o.

41,26 din/m2

10%

01.09.2021.

Usluge sakupljanja komunalnog otpada za privredne subjekte-institucije (zdravstvene, obrazovne, kulturne, državne i sl.), kancelarijski prostor (kategorija 2) u naseljima sa teritorije gradske opštine Grocka

Eko Grocka d.o.o.

19,96 din/m2

10%

01.09.2021.

Usluge sakupljanja komunalnog otpada za privredne subjekte-magacini, skladišta (kategorija 3) u naseljima sa teritorije gradske opštine Grocka

Eko Grocka d.o.o.

12,29 din/m2

10%

01.09.2021.

Usluga grejanja stanova fizička lica

Eko Grocka d.o.o.

99,77 din/m2

10%

01.09.2021.

Usluga grejanja za privredne subjekte

Eko Grocka d.o.o.

209,21 din/m2

10%