Zaštita korisnika tokom trajanja vanrednog stanja

Objavljeno: Mart 16, 2020

Zaštita korisnika tokom trajanja vanrednog stanja

Na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije zbog epidemije virusa „COVID-19“, JKP „Infostan tehnologije“ je kao društveno odgovorno preduzeće koje vodi računa najpre o najstarijim, a potom i svim ostalim korisnicima donelo niz mera u skladu sa Odlukama predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije, kako bi svi bili zaštitićeni od ekonomskih posledica epidemije virusa „COVID-19“.

 

Kako su penzioneri ujedno i najugroženiji virusom „COVID-19“, JKP „Infostan tehnologije“ je omogućilo da najstarij sugrađani koji imaju više od 65 godina svoje račune za mesece februar, mart i april 2020. godine plate naknadno, po završetku vanrednog stanja i to bez obračunavanja kamate.

 

Kako bi zaštitilo svoje korisnike JKP „Infostan tehnologije“ tokom trajanja vanrednog stanja neće pokretati nove postupke prinudne naplate, pri čemu će se zastati sa sprovođenjem postupaka izvršenja u periodu od 90 dana.

 

Svim redovnim platišama starijim od 65 godina će tokom trajanja vanrednog stanja biti omogućeno korišćenje popusta od 5%, 6% i 7% i subvencija u iznosu 10-30%, te niko od navedenih grupa korisnika u ovom periodu neće izgubiti pravo na popuste i subvencije pri plaćanju računa, bez obzira na kašnjenje u plaćanju. Preduzeće takođe u navedenom periodu neće obračunavati kamate na kašnjenje.

 

Preduzeće će izaći susret korisnicma i produžiti akciju reprograma duga po okončanju vanrednog stanja, najmanje za dodatnih 90 dana, kako bi svi zainteresovani mogli da reprogramiraju dug po veoma povoljnim uslovima. Sve mere koje će sprovesti preduzeće imaju za cilj da Beograđanima pomognu i da rasterete njihove kućne budžete tokom trajanja vanrednog stanja.

 

Dodatna mera JKP „Infostan tehnologije“ je obustava rada sa korisnicima na šalterima preduzeća, te je preporuka da se korisnici za pitanja, prigovore, reklamacije i sugestije obraćaju telefonskim putem i putem e-maila. Korisnicima su na raspolaganju u pojačanom kapacitetu Besplatni pozivni centar 0800 011 018 za pozive iz svih fiksnih mreža, kao i telefonski broj 011/395-44-20 za pozive iz mobilnih mreža, kao i telefoni ekspozitura preduzeća. Pitanja se mogu uputiti i putem elektronske pošte, na e-mail adrese: infostan@infostan.rs, prinudnanaplata@infostan.rs, upitstanja@infostan.rs, kao i na e-mail adrese ekspozitura preduzeća, u zavisnosti od vrste traženih informacija. Podsećamo da se obrasci za reklamacije na komunalne usluge mogu preuzeti sa sajta preduzeća i poslati putem e-maila.

 

Korisnicima je na raspolanju On-line upit stanja na sajtu preduzeća, putem koga mogu brzo i jednostavno preuzeti elektronske kopije računa i izvršiti uplatu ne čekajući da im račun stigne redovnom poštom, pored čega imaju uvid u svoje uplate.