Širenje IT tima JKP

Objavljeno: Maj 31, 2019

Širenje IT tima JKP "Infostan tehnologije"

JKP "Infostan tehnologije" poziva mlade i obrazovane ljude da postanu deo stručnog IT tima Gradske uprave Grada Beograda.

 

Studenti mnogobrojnih fakulteta, koji žele da postanu stručnjaci za IT, da se usavršavaju na najnovijim i najmodernijim informacionim tehnologijama i rade u najboljem poslovnom i profesionalnom okruženju, mogu da pošalju radnu biografiju i prijave se na e-mail  itzaposlenje@infostan.rs .

 

JKP "Infostan tehnologije" upravlja najvažnijim informatičkim poslovima u celoj Gradskoj upravi Grada Beograda, raspolaže sa svim tehničkim i kadrovskim resursima i kompletnom infrastrukturom informacionog sistema, sa kojima uspešno obavlja  i objedinjenu naplatu, štampu i distribuciju računa.

 

Ukoliko ste sistem inženjer, tehničar, programer ili projektant i želite da radite sa profesionalcima i unapredite svoju karijeru u najboljem poslovnom okruženju i  na najmodernijim informacionim tehnologijama, pridružite se timu stručnjaka koji vode IT poslove u Gradu Beogradu! 

 

Postanite i Vi deo stručnog i profesionalnog informatičkog tima JKP "Infostan tehnologije" i primenite svoje znanje u sledećim oblastima:

-Upravljanje najvažnijim informatičkim poslovima u Gradskoj upravi

-Izrada i održavanje aplikacija za Gradsku upravu

-Administracija računarske mreže i razvoj web aplikacija

-Programiranje, projektovanje, impelmantacija i   administracija aplikacija i pružanje IT podrške celokupnoj Gradskoj upravi

-Unapređenje rada informatičkih poslova Gradske uprave na najnovijim i najmodernim informacionim tehnologijama

 

Kao deo stručnog IT tima Gradske uprave i JKP „Infostan tehnologije“, koje održava računarsku mrežu za više od 2.300 korisnika, svoje znanje možete da primenite na:

-Poslovima automatske obrade podataka, održavanju i razvijanju jedinstvenog informacionog sistema

-Uvođenju i korišćenju savremenih informacionih tehnologija i pružanju usluge kod izbora hardvera, sofvera i aplikativnih rešenja

-Povezivanju i održavanju računarske mreže, administraciji sistema, obavljanju poslova na održavanju mreže i servera

-Dodeli korisničkih prava korisnicima, obavljanju poslova na antivirusnoj zaštiti, vođenju računa o racionalnom i efikasnom korišćenju računarske opreme

 

Rad u IT timu Gradske uprave omogućava i:

-Davanje informatičke podrške na sistemskom nivou, definisanje konfiguracije  računara, strukture potrebnih periferijskih i mrežnih uređaja i predlaganje modela sistemskog, aplikativnog i komunikacionog softvera za podršku informacionom sistemu

-Preventivni nadzor i optimizaciju Informacionog sistema sa aspekta bezbednosti, brzine, pouzdanosti, propustljivosti i skladištenja podataka

-Obavljanje instalacije i administracije serverskih, mrežnih i klijentskih resursa

-Redovnu i ažurnu saradnju i koordinaciju poslova sa tehničkom podrškom mrežnih i komunikacionih resursa i aplikativnog softvera

-Aktivan rad na održavanju stabilnog funkcionisanja mreže i ostale IT infrastrukture preduzeća

-Prenos i kontrolu prenosa podataka između klijentskih stanica i servera u mrežama preduzeća

-Stalni pristup internetu Informacionog sistema preduzeća, kao i primenu licencnog softvera, adekvatnu zamenu nedostajućih licenci programima slobodnim za javnu upotrebu i preduzimanje mera za sprečavanje upotrebe nedozvoljenog softvera

-Sistemska zaštita računara i ažurno skladištenje (Back up) podataka obrađenih u lokalnim mrežama preduzeća

-Predlaganje projektantskih rešenja za izradu novih programskih modula i usavršavanje aplikativnog softvera

 

Ukoliko ste sistem inženjer, tehničar, programer ili  projektant i želite da postanite deo stručnog IT tima Gradske uprave Grada Beograda pošaljite Vašu radnu biografiju i prijavite se na e-mail  itzaposlenje@infostan.rs .