Registracija stranih državljana na portalu e.Sanduče

Objavljeno: Avgust 24, 2020

Registracija stranih državljana na portalu e.Sanduče

Na naše veliko zadovoljstvo, više od 50.000 novih korisnika preko portala e.Sanduče uspešno elektronski dobija i plaća račune samo jednim klikom platnim karticama. Upravo zbog velikog interesovanja korisnika trudimo se da Vam obezbedimo nove funkcionalnosti i pogodnosti. Takođe, sa ciljem da Vam dodatno olakšamo korišćenje portala, trudimo se da unapredimo funkcionalnosti u skladu sa Vašim predlozima, sugestijama i potrebama.

 

JKP „Infostan tehnologije“ je omogućilo registraciju stranih državljana koji imaju privremeni ili stalni boravak u Republici Srbiji, kako bi što veći broj korisnika koji nisu državljani naše zemlje mogao brzo i lako da se registruje na elektronski servis za dostavu i plaćanje računa e.Sanduče.

 

Nova funkcionalnost koju smo obezbedili za sve strane državljane koji su vlasnici nekretnina u Republici Srbiji omogućava im da se registruju sa evidencionim brojem, imaju uvid u svoje račune i vrše bezbedno i sigurno plaćanje iz inostranstva samo jednim klikom.

 

Naime, svaki strani državljanin u obavezi je da izvrši prijavu boravka u našoj zemlji i to u roku od 24 sata od ulaska na teritoriju Republike Srbije. U zavisnosti od državljanstva, strani državljani mogu boraviti do 90 dana u našoj zemlji. Ukoliko se zadržavaju duže od predviđenog vremena za boravak u obavezi su da podnesu Zahtev za privremeni boravak koji se odobrava do jedne godine i u tom slučaju dobijaju evidencioni broj, koji ima 13 cifara kao i jedinstveni matični broj srpskih  državljana.  Struktura evidencionog broja stranca se određuje shodno odredbama Zakona o jedinstvenom matičnom broju, na način da se stalno nastanjenom strancu i strancu kome je odobren azil u Republici Srbiji određuje broj registra 06, a ostalim kategorijama stranaca broj registra 66 (Zakon o strancima, član 7.  stav 3.). Registarski broj je na osmom i devetom mestu u strukturi evidencionog broja. Strani državljani stiču pravo stalnog boravka nakon 5 godina privremenog boravka u našoj zemlji.

 

Prilikom dostavljanja Ugovora ili druge dokumentacije na osnovu koje se vrši promena u bazi Sistema objedinjene naplate, potrebno je priložiti i dokument koji je izdao MUP, na kome je iskazan evidencioni broj. Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji strani državljani mogu dobiti u Policijskoj upravi za grad Beograd, Uprava za strance, ulica Savska 35, tel: 011/361-89-56.

 

JKP „Infostan tehnologije“ će se i u narednom peridou potruditi da unapredi i dopuni funkcionalnosti portala e.Sanduče i dodatno olakša  elektronsku dostavu i plaćanje računa.