Računi objedinjene naplate na portalu e.Sanduče

Objavljeno: Jun 11, 2020

Računi objedinjene naplate na portalu e.Sanduče

Kada su u pitanju računi objedinjene naplate čiji je izdavalac JKP „Infostan tehnologije“, korisnicima je na portalu https://esanduce.rs  omogućen precizan uvid u elektronske račune za komunalne usluge odmah po formiranju zaduženja, pre procesa štampe i distribucije na kućne adrese, pored čega im je omogućeno bezbedno elektronsko plaćanje računa samo jednim klikom Visa, Dina, Mastercard i Maestro platnim karticama, bez odlaska u platne institucije.

 

Nakon prijave na portal e.Sanduče i odabira željene nepokretnosti,  korisnicima je u delu RAČUNI dostupna arhiva prethodnih računa i njihov status u zavisnosti od toga da li su plaćeni ili ne. Svaki pojedinačni neplaćeni račun može se platiti bez provizije samo jednim klikom na zeleno dugme PLATI, nakon čega korisnik dobija a e-mail potvrdu o uspešno izvršenoj transakciji.  U delu UTUŽENjA korisnici imaju precizne informacije o pokrenutim postupcima prinudne naplate uz mogućnost plaćanja utuženih obaveza jednim klikom. Ukoliko je korisnik reprogramirao dug, u delu REPROGRAM nalaze se detaljne informacije o obavezama za koje je potpisan Ugovor o priznanju duga i otplati duga na rate, uz mogućnost plaćanja istih samo jednim klikom. Takođe, u delu OPOMENE korisnici će u slučaju neplaćanja dospelih obaveza biti informisani o neizmirenom dugu, kako bi blagovremeno mogli da izvrše plaćanje pre pokretanja postupka prinudne naplate. Portal e.Sanduče u delu PLAĆANjA obezbeđuje precizne informacije o realizovanim uplatama korisnika iz prethodnog perioda, po datumima i iznosima.

 

Novi brz, efikasan, jednostavan i siguran portal e.Sanduče olakšava korisnicima dostavu i plaćanje računa, zbog čega Vas pozivamo da se registrujete na novi portal https://esanduce.rs , gde su Vam obezbeđeni elektronski računi mnogo pre procesa fizičke dostave na kućne adrese, kao i mogućnost bezbednog plaćanja jednim klikom iz svojih domava.

 

Uštedite svoje vreme, ne čekajte na šalterima i iskoristite sve elektornske pogodnosti koje smo Vam pripremili.

 

Za sve dodatne informacije o platformi e.Sanduče na raspolaganju Vam je Besplatan pozivni centar 0800 011 018 za pozive iz svih fiksnih mreža, broj 011/395-44-20 za pozive iz mobilnih mreža i e-mail adresa esanduce@infostan.rs  .

 

Odgovore na najčešća pitanja možete pogledati na sajtu preduzeća u rubrici "Česta pitanja i odgovori".