Produžena akcija reprograma duga zbog vanrednog stanja

Objavljeno: April 2, 2020

Produžena akcija reprograma duga zbog vanrednog stanja

Zbog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije koje je uvedeno usled epidemije virusa „COVID-19“, JKP „Infostan tehnologije“ je pored niza mera za pomoć i zaštitu svojih korisnika omogućilo produžetak akcije reprograma duga.

 

Na predlog JKP „Infostan tehnologije“, Odlukom Gradskog veća grada Beograda, produžena je akcija reprograma duga do isteka tri meseca nakon ukidanja vanrednog stanja.

 

Preduzeće je na ovaj način izašlo u susret svim korisnicima koji do sada nisu stigli, a zainteresovani su da zaključe Ugovor o priznanju duga i otplati na rate po najpovoljnijim uslovima. Nakon okončanja vanrednog stanja svi zainteresovani korisnici će imati sasvim dovoljno vremena da u periodu od dodatna tri meseca reprogramiraju svoja dugovanja.

 

Podsećamo, korisnicima koji zaključe reprogram duga se otpisuje celokupna kamata u slučaju ispunjenja ugovornih odredbi, pri čemu mogu da odaberu broj rata i željeni model otplate preostalog duga. Plaćanjem duga u celosti otpisuje se 15% preostalog glavnog duga, za plaćanje duga na 3 mesečne rate otpisuje se 12% preostalog glavnog duga, za 6 rata otpisuje se 10% preostalog glavnog duga, dok se za 12 rata otpisuje 5% preostalog glavnog duga.

 

Zbog trenutne obustave rada sa korisnicima na šalterima preduzeća, sva pitanja o reprogramu duga mogu se uputiti elektornskom poštom i telefonski. Besplatan pozivni centar JKP "Infostan tehnologije" radi u pojačanom kapacitetu svakog radnog dana od 7:30-14:00 časova i subotom od 8:00-14:00 časova. Korisnicima su na raspolaganju besplatan telefonski broj 0800 011 018 za pozive iz svih fiksnih mreža, kao i telefonski broj 011/395-44-20 za pozive iz mobilnih mreža. Sva pitanja o reprogramu duga mogu se uputiti na e-mail adrese ekspozitura preduzeća i e-mail: infostan@infostan.rs .