Produžen reprogram duga za korisnike komunalnih usluga

Objavljeno: Decembar 27, 2019

Produžen reprogram duga za korisnike komunalnih usluga

Zbog veoma pozitivnih efekata akcije reprograma duga i velikog interesovanja korisnika za izmirenje zaostalog duga po veoma povoljnim uslovima, uz otpis celokupne kamate i dela glavnog duga, JKP „Infostan tehnologijeˮ je produžilo akciju do 31. marta 2020. godine. Preduzeće je na ovaj način izašlo u susret svim korisnicima koji do sada nisu stigli, a zainteresovani su da zaključe Ugovor o priznanju duga i otplati na rate. 

 

Korisnicima koji reprogramiraju dug omogućeni su najpovoljniji uslovi, jer ima se otpisuje celokupna kamata u slučaju ispunjenja ugovornih odredbi, pri čemu mogu da odaberu broj rata i željeni model otplate preostalog duga. Plaćanjem duga u celosti otpisuje se 15% preostalog glavnog duga, za plaćanje duga na 3 mesečne rate otpisuje se 12% preostalog glavnog duga, za 6 rata otpisuje se 10% preostalog glavnog duga, dok se za 12 rata otpisuje 5% preostalog glavnog duga. Tokom primene i poštovanja uslova reprograma obračun kamate miruje, a potpisnici su u obavezi da plaćaju tekuće obaveze pored rate za reprogramirani dug.

 

Svi zainteresovani za reprogram duga mogu da dođu u bilo koju ekspozituru ili sedište preduzeća svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova gde će na licu mesta dobiti predlog Ugovora o priznanju duga i sve detaljne informacije postupku zaključenja Ugovora. Informacije o uslovima reprograma duga korisnici mogu dobiti pozivom Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018 za pozive iz svih fiksnih mreža i broja 011/395-44-20 za pozive iz mobilnih mreža.

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji se primenjuje od 01.01.2020. godine, predviđeno je da se svi izvršni postupci koji se sprovode pred sudovima nastave pred javnim izvršiteljima. Upravo iz tog razloga, Grad Beograd i JKP „Infostan tehnologije“ su još jednom izašli u  susret korisnicima komunalnih usluga koji imaju zaostala dugovanja, kako ne bi bili izloženi dodatnim troškovima izvršnog postupka.

 

JKP „Infostan tehnologije“ svim redovnim platišama koji na vreme plaćaju račune unapred obračunava  popuste pri plaćanju računa od 5%, 6% i 7%, dok socijalno ugroženi korisnici ostvaruju pravo na subvencije 10-30%. Preduzeće u saradnji sa Tehnomanijom, trgovinskim lancem Aman, Tiketingom i Bibliotekom grada Beograda omogućava mnogobrojne popuste i pogodnosti na raznovrsne robe i usluge. Račun objedinjene naplate plaća se bez provizije u JP Pošta Srbije i poslovnim bankama. Preduzeće i u narednom periodu planira dodatne, velike popuste i pogodnosti u saradnji sa brojnim poslovnim partnerima, koji će biti istaknuti na sajtu preduzeća, u delu Kutak za redovne platiše. U ovom trenutku oko 350.000 redovnih platiša ima pravo na  unapred obračunate popuste pri plaćanju računa i na taj način ostvaruje uštedu u kućnom budžetu.