Отворени поступак јавне набавке добра - Набавка нових хост сервера за виртуелизацију сервиса за потребе пројекта консолидације СОН, CRM и других пословних сервиса, бр. Т 12/20