Obeležavanje Svetskog dana šuma

Objavljeno: Mart 21, 2021

Obeležavanje Svetskog dana šuma

Pre pola veka 21. mart je ustanovljen za Svetski dan šuma, kako bi se istakao značaj drveća i brojne koristi koje čovečanstvo ima od šumske vegetacije.  Države širom sveta na ovaj dan podstiču lokalne i globalne aktivnosti, kojima se podiže svest o važnosti svih vrsta šuma i pospešuje njihovo očuvanje i razvoj.JKP „Infostan tehnologije“ svakog meseca štampa više stotina hiljada računa, koji se šalju na kućne adrese korisnika. Kao društveno odgovorno preduzeće preduzeli smo mere za racionalniju upotrebu papira za štampanje računa i na taj način doprineli očuvanje šuma, čime smo ujedno podstakli korisnike da bezbedno i efikasno elektrosnki dobijaju i plaćaju račune na mobilnoj aplikaciji i portalu e.Sanduče. U cilju zaštite životne sredine, korisnicima je omogućeno da brzo i lako u glavnom meniju isključe slanje štampanih računa na kućnu adresu.


Pored toga što se elektronska dostava računa vrši odmah nakon fomiranja zaduženja, pre procesa štampe računa, ona u velikoj meri utiče na zaštitu životne sredine zbog smanjenja broja fizičkih računa koji se dostavljaju korisnicima, pri čemu doprinosi racionalnoj upotrebi resursa jer se smanjuju troškovi štampe računa. 


 
U ovom trenutku više od 120.000 zadovoljnih korisnika veoma brzo, lako i sigurno elektronski dobija i plaća račune objedinjene naplate platnim karticama, bez dodatnih troškova, bilo kada i sa bilo kog mesta.Pozivamo Vas da se registrujete na mobilnu aplikaciju i portal e.Sanduče i učinite da zajedno doprinesemo očuvanju i zaštiti životne sredine.