Obaveštenje za upravnike stambenih zgrada

Objavljeno: Jun 17, 2022

Obaveštenje za upravnike stambenih zgrada

Obaveštavamo Vas da u budućoj komunikaciji sa JKP Infostan tehnologije po pitanjima naplate naknada za upravljanje i/ili održavanje zgrada kojima upravljate koristite adresu elektronske pošte upravnici@infostan.rs , sa koje ćete dobiti i odgovore na postavljena pitanja, podnete zahteve, predloge i druge povode komunikacije sa našim preduzećem.

 

Po ostalim pitanjima koja se tiču fakturisanja naknada za komunalne i slične usluge u Sistemu objedinjene naplate, raspodele zajednički utrošenih usluga, evidencionih podataka i njihovoj promeni o zgradi i vlasnicima posebnih delova u njoj i sličnih na raspolaganju su Vam i dalje adrese elektronske pošte ekspozitura JKP Infostan tehnologije.

 

Ova promena je uvedena sa ciljem daljeg unapređenja saradnje i komunikacije sa stambenim zajednicama i njenim upravnicima po pitanjima naplate naknada za upravljanje i/ili održavanje zgrada kojima upravljate.

 

Sadržaj ovog obveštenja poslali smo upravnicima koji su u bazi podataka Sistema objedinjene naplate evidentirani kao upravnica/upravnik najmanje jedne stambene zajednice koja je poslove naplate naknada za upravljanje i/ili tekuće održavanje zgrade poverila JKP Infostan tehnologije. Ukoliko je upravljanje zgradom u međuvremenu stambena zajednica poverila drugom licu molimo Vas da nas o tome obavestite porukom na adresu elektronske pošte upravnici@infostan.rs  ili da ovu poruku prosledite licu koje je preuzelo poslove upravljanja zgradom.