Obaveštenje za korisnike o ekološkoj zaštiti

Objavljeno: April 2, 2019

Obaveštenje za korisnike o ekološkoj zaštiti

Obaveštavamo sve korisnike komunalnih usluga da počev od 01. marta 2019. godine prestaje obaveza JKP "Infostan tehnologije" da obračunava naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine, koja se obračunavala prema površini nepokretnosti.

Na osnovu člana 278. stav 2. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, od 01. marta prestala je da važi Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Beograda, doneta u skladu sa članom 87. Zakona o zaštiti životne sredine.

Naplata zaostalih obaveza korisnika, zaključno sa 28.02.2019. godine i dalje ostaje u nadležnosti JKP "Infostan tehnologije".