Obaveštenje na poleđini majskog računa

Objavljeno: Maj 25, 2022

Obaveštenje na poleđini majskog računa

Korisnici komunalnih usluga će na poleđini majskog računa dobiti obaveštenje o promeni izgleda računa objedinjene naplate, koja će početi da se primenjuje počev od junskog računa.

 

JKP “Infostan tehnologije”  je postupilo u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RSˮ broj 44/2021 i 129/2021) i prilagodilo izgled računa zahtevima elektronskog fakturisanja. 

 

Već od računa za jun mesec, isti će biti  dopunjen i vizuelno izmenjen. U prvom delu računa će biti  iskazan iznos sredstava koja se naplaćuju po pružaocima usluga i ukupan iznos za uplatu. Drugi deo računa čini specifikacija usluga koje su šifrom povezane sa pružaocima usluga.

 

Na računu će, kao i do sada,  biti iskazani svi podaci o prostoru na koji se račun objedinjene naplate odnosi, elementi za obračun komunalnih usluga, trenutno stanje obaveza korisnika objedinjene naplate, informacije o mogućnostima ostvarenja popusta, subvencija i rokovi za izmirenje obaveza, kao i kontakti za podršku, reklamacije i mobilnu aplikaciju e.Sanduče. Na uplatnici će u svrsi uplate, kao i do sada, biti naznačen mesečni iznos zaduženja, instrukcije za plaćanje, kao i  QR kod za plaćanje.