Mere zaštite protiv korona virusa u JKP Infostan tehnologije

Objavljeno: Mart 13, 2020

Mere zaštite protiv korona virusa u JKP Infostan tehnologije

Usled povećanja broja obolelih lica od virusa „COVID-19“ na teritoriji Srbije i Beograda, donete su brojne mere i preporuke za zaštitu od širenja virusa. Tim povodom održan je Štab za vanredne situacije vezan za zaštitu stanovništva od virusa „COVID-19“ u Gradskoj upravi grada Beograda.

 

Kako je jedna od glavnih mera obustava organizacije javnih događaja i zabrana okupljanja velikog broja ljudi, preporuka JKP „Infostan tehnologije“ je da se korisnici komunalnih usluga za  pitanja, prigovore, reklamacije i sugestije obraćaju telefonskim putem i putem e-maila - elektornske pošte.

 

Za sva pitanja korisnika na raspolaganju su Besplatni pozivni centar 0800 011 018 za pozive iz svih fiksnih mreža, kao i telefonski broj  011/395-44-20  za pozive iz mobilnih mreža, kao i telefoni ekpozitura preduzeća. Pitanja se mogu uputiti i putem elektornske pošte, na e-mail adrese: infostan@infostan.rs, prinudnanaplata@infostan.rs, upitstanja@infostan.rs, kao i na e-mail adrese ekspozitura preduzeća, u zavisnosti od vrste traženih informacija. Podsećamo da se obrasci za reklamacije na potrošene komunalne usluge mogu preuzeti elektornski sa sajta preduzeća i poslati putem e-maila.

 

Korisnicima je na raspolanju On-line upit stanja na sajtu preduzeća, putem koga mogu brzo i jednostavno preuzeti elektronske kopije računa i izvršiti uvid u svoje uplate.

 

U sedištu i ekpoziturama preduzeća zaposleni se pridržavaju posebnih mera kada je u pitanju dezinfekcija, higijena i provetravanje prostorija, prilikom čega su zaposleni fizički odvojeni  staklom od korisnika.

 

JKP „Infostan tehnologije“ će pomno pratiti uputstva i preporuke nadležnih organa. Ukoliko se budu pooštrile mere u skladu sa rastom rizika od obolevanja, u skladu sa tim biće doneti dalji koraci o čemu će korisnici biti obavešteni.