Mere zaštite korisnika od širenja virusa COVID-19

Objavljeno: Jun 26, 2020

Mere zaštite korisnika od širenja virusa COVID-19

Na osnovu preporuke Vlade Republike Srbije o uvođenju mera zaštite građana protiv širenja virusa „COVID-19“, JKP „Infostan tehnologije“ obaveštava sve korisnike da je prilikom dolaska u ekspoziture i sedište preduzeća potrebno nositi zaštitne maske  i držati socijalnu distancu od minimalno 1,5 metar. Na licu mesta obezbeđena su sredstva za dezinfekciju ruku.

 
JKP „Infostan tehnologije“ kao društveno odgovorno preduzeće koje vodi računa o svojim korisnicima preduzelo je i mere zaštite zaposlenih lica u prostorijama ekspozitura i sedišta preduzeća, kako niko od posetilaca ne bi bio ugrožen prilikom dolaska na šaltere.

 
Apelujemo na korisnike da budu socijalno odgovorni i da se pridržavaju propisanih mera, kako bi se svi na adekvatan način zaštitili od širenja virusa „COVID-19“.

 
Preporučujemo korisnicima da se za sva pitanja obrate putem Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018, za pozive iz svih fiksnih mreža, kao i broja 011/395-44-20 za pozive iz mobilnih mreža, pored čega su dostupni i telefoni ekspozitura preduzeća. Pitanja se mogu uputiti i putem elektronske pošte, na e-mail adrese: infostan@infostan.rs  i prinudnanaplata@infostan.rs , u zavisnosti od vrste traženih informacija. Obrasci za reklamacije na komunalne usluge mogu preuzeti sa sajta preduzeća i poslati putem e-maila.


Podsećamo da Vam je obezbeđen portal https://esanduce.rs  za elektronsku dostavu računa i plaćanje računa samo jednim klikom, bez odlaska u platne institucije.