Korisnici na sastanku sa rukovodstvom Preduzeća

Objavljeno: Septembar 30, 2022

Korisnici na sastanku sa rukovodstvom Preduzeća

Vršilac dužnosti direktora JKP „Infostan tehnologije“ Aleksandar Kemiveš je danas razgovarao sa korisnicima komunalnih usluga, koji su se u prethodnom periodu obraćali zbog problema ili nedoumica u vezi redovne i prinudne naplate, a odnose se na nadležnost Preduzeća. 

 

Direktor je omogućio korisnicima komunalnih usluga da u neposrednoj komunikaciji izlože svoje probleme. Istovremeno, u skladu sa svojim nadležnostima preduzeo je korake za njihovo rešavanje.

 

Korisnici komunalnih usluga su izrazili zadovoljstvo što rukovodstvo Preduzeća želi da ih sasluša i uključi se u rešavanje njihovih problema, čime je dodatno unapređena međusobna komunikacija.

 

„Otvorena vrata kod direktora omogućena su sa ciljem da se približimo korisnicima i omogućimo im da u neposrednoj komunikaciji sa rukovodstvom reše nedoumice iz nadležnosti Preduzeća“, istakao je v.d. direktora JKP „Infostan tehnologije“ Aleksandar Kemiveš.

 

Počev od danas, svakog poslednjeg petka u mesecu, u periodu od 7-10 časova, direktor će saslušati korisnike komunalnih usluga i dati smernice rukovodstvu Preduzeća za dalja postupanja.

 

Korisnici koji su zainteresovani da rezervišu svoj termin za „Otvorena vrata kod direktora“, mogu da popune obrazac za prijem, koji je dostupan na sajtu Preduzeća i na šalterima svih ekspozitura.