JKP Infostan tehnologije nema dug za struju

Objavljeno: Jul 30, 2020

JKP Infostan tehnologije nema dug za struju

JKP „Infostan tehnologije“ nema dug za utrošenu električnu energiju, niti je jedan od najvećih dužnika EPS-a.

 

Dug koji je naveden u medijima  predstavlja neizmirene obaveze korisnika komunalnih usluga za utrošenu zajedničku električnu energiju, koja se naplaćuje preko Sistema objedinjene naplate.

 

Naime, domaćinstva u Beogradu preko jednistvenog računa objedinjene naplate plaćaju naknade na ime izvršenih komunalnih usluga i isporučenih komunalnih proizvoda, među kojima je i zajednički utrošena električna energija. Zbog toga ističemo da se navedeno dugovanje odnosi na neizmirene obeveze korisnika komunalnih usluga, a ne JKP „Infostan tehnologije“, obzirom da iznosi naknada koje se naplaćuju u Sistemu objedinjene naplate ne predstavljaju njegov poslovni prihod.