JKP Infostan tehnologije nema dug za električnu energiju

Objavljeno: Maj 16, 2022

JKP Infostan tehnologije nema dug za električnu energiju

Povodom teksta objavljenog u dnevnom listu "Blic" 16.05.2022. godine, pod naslovom " Samo 20 preduzeća duguje za struju 146 miliona evra", obaveštavamo javnost  da JKP „Infostan tehnologije“ nema dug za utrošenu električnu energiju, niti je jedan od najvećih dužnika EPS-a.

 

Dug koji je naveden u medijima  predstavlja neizmirene obaveze korisnika komunalnih usluga za utrošenu zajedničku električnu energiju, koja se korisnicima komunalnih usluga naplaćuje preko Sistema objedinjene naplate.

 

Naime, domaćinstva u Beogradu preko jednistvenog računa objedinjene naplate plaćaju naknade na ime izvršenih komunalnih usluga i isporučenih komunalnih proizvoda, među kojima je i zajednički utrošena električna energija. Zbog toga ističemo da se navedeno dugovanje odnosi na neizmirene obeveze korisnika komunalnih usluga, a ne JKP „Infostan tehnologije“.