Јавна набавка мале вредности услуге - осигурање запослених и имовине, бр.М 12/20