Javna nabavka male vrednosti usluge - osiguranje zaposlenih i imovine, br.M 02/19