Јавна набавка мале вредности услуга - одржавање и сервисирање клима и расхладних система, бр. М 18/19