Elektronske fakture

Objavljeno: Maj 13, 2022

Elektronske fakture

U skladu sa članom 24. Zakona o elektronskom fakturisanju („SL. glasnik RS“ broj 44/2021 i 129/2021) početak primene subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu u skladu sa zakonom, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, primenjuje se od 01. maja 2022. godine. Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuje se od 01. maja 2022. godine.

 

JKP Infostan tehnologije je u cilju ažuriranja poslovnih podataka, a u vezi sa odredbama Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. Glasnik RS“, br.44/21 i 129/21) i radi uspešnije saradnje, poslalo obaveštenja pravnim licima o primeni navedenog zakona, kao i Obrazac koji je potrebno popuniti i dostaviti našem preduzeću:

 

- elektronskom poštom na adresu: obrasci@infostan.rs ili
- redovnom poštom na adresu: JKP Infostan tehnologije, Danijelova 33, 11000 Beograd

 


U slučaju promene identifikacionih, adresnih ili drugih podataka od interesa za ispravno fakturisanje, potrebno je da pravna lica o tome obaveste JKP Infostan tehnologije u roku od osam dana od nastanka promene. Ukoliko je pravnom licu dodeljeno više JBKJS, potrebno ih je sve navesti u polju Ostale napomene.

 

Ovde možete preuzeti Obrazac koji je dostavljen pravnim licima redovnom poštom.

 

U daljem tekstu možete se informisati detaljno o dinamici primene Zakona o elektronskom fakturisanju.

 

Obaveza subjekta privatnog sektora Početak primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora (budžetlijama i javnim preduzećima) 1. maj 2022.
Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekta javnog i privatnog sektora) 1. jul 2022.
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora  1. januar 2023.
Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjektu javnog sektora 1. januar 2023.
Obaveza subjekta javnog sektora Početak primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora  1. maj 2022.
Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekta javnog i privatnog sektora) 1. maj 2022.
Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjektu javnog sektora  1. maj 2022.
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora 1. jul 2022.