Delegacija Banja Luke posetila JKP Infostan tehnologije

Objavljeno: Novembar 5, 2022

Delegacija Banja Luke posetila JKP Infostan tehnologije

Delegacija Gradske uprave Banja Luke posetila je danas JKP „Infostan tehnologije“. Tim povodom, vršilac dužnosti direktora JKP „Infostan tehnologije“ Aleksadar Kemiveš obišao je sa gradskim menadžerom Grada Banja Luka Bojanom Kresojevićem prostorije preduzeća i upoznao ga sa poslovanjem Preduzeća i prednostima sistema objedinjene naplate komunalnih usluga u Beogradu.

 

Sistem objedinjene naplate u gradu Beogradu omogućava ekonomičnu, brzu i racionalnu obradu podataka i objedinjenu naplatu komunalnih usluga preko mesečnih uplatnica za stanove, garaže i poslovni prostor. Osnovna prednost ovakvog sistema je plaćanje svih komunalnih usluga na jednom računu, što obezbeđuje rast procenta naplate uz ostvarivanje velikih ušteda u troškovima štampe i dostave računa, potrošnom materijalu, platnom prometu, prinudnoj naplati, kadrovima, računarskoj i drugoj opremi.

 

„Funkionisanje sistema objedinjene naplate u Beogradu obezbeđuje centralizovan priliv i odliv sredstava i transparentnost finansijskih tokova u gradskim komunalnim preduzećima. Sistem je dodatno unapređen projektnim rešenjem za elektronsku dostavu i plaćanje računa. Mobilna aplikacija i portal e.Sanduče koji smo osmislili omogućava elektronsko plaćanje računa objedinjene naplate i drugih pravnih lica samo jednim klikom platnim karticama, što olakšava korisnicima uvid u račune i realizovane uplate“, istakao je v.d. direktora JKP „Infostan tehnologije“ Aleksadar Kemiveš. 

 

Menadžer Grada Banja Luka Bojan Kresojević je prilikom obilaska Preduzeća izrazio zadovoljstvo što je imao priliku da bliže upozna sve prednosti sistema objedinjene naplate u Beogradu i iskazao interesovanje za preuzimanje rešenja u oblasti informacionih tehnologija, čime bi se poboljšalo funkcionisanje komunalnih preduzeća grada Banja Luka.

 

Kako JKP „Infostan tehnologije“ ima kapacitet proširenja sistema objedinjene naplate na druge opštine i gradove, u narednom periodu biće razmotrena međusobna saradnja i razmena iskustava.