Akcija reprograma duga se privodi kraju

Objavljeno: Jul 23, 2020

Akcija reprograma duga se privodi kraju

Akcija reprograma duga završava se 6. avgusta, do kada će korisnici po najpovoljnijim uslovima moći da zaključe Ugovor o priznanju duga i otplati na rate. JKP „Infostan tehnologije“ poziva sve zainteresovane korisnike da iskoriste priliku i u naredne dve nedelje reprogramiraju svoja dugovanja, jer dodatnog produžetka akcije neće biti.

 

Od početka akcije do sada svoj dug je reprogramiralo oko 15.000 korisnika. Podsećamo da je JKP „Infostan tehnologije“ po okončanju vanrednog stanja, koje je uvedeno usled epidemije virusa „COVID-19“, izašlo u susret i produžilo akciju reprograma duga za dodatnih 90 dana, kako bi svi zainteresovani korisnici imali sasvim dovoljno vremena da u periodu od dodatna tri meseca ugovore plaćanje svojih dugovanja na rate, uz otpis celokupne kamate.

 

Korisnicima koji zaključe reprogram duga se otpisuje celokupna kamata u slučaju ispunjenja ugovornih odredbi, pri čemu mogu da odaberu broj rata i željeni model otplate preostalog duga. Plaćanjem duga u celosti otpisuje se 15% preostalog glavnog duga, za plaćanje duga na 3 mesečne rate otpisuje se 12% preostalog glavnog duga, za 6 rata otpisuje se 10% preostalog glavnog duga, dok se za 12 rata otpisuje 5% preostalog glavnog duga.

 

Svi zainteresovani za reprogram duga mogu da dođu u bilo koju ekspozituru ili sedište preduzeća svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, gde će na licu mesta dobiti predlog Ugovora o priznanju duga. Sva pitanja o reprogramu duga mogu se uputiti na e-mail adrese ekspozitura preduzeća i e-mail: infostan@infostan.rs , kao i putem Besplatnog pozivnog centra 0800 011 018 za pozive iz svih fiksnih mreža i broja 011/395-44-20 za pozive iz mobilnih mreža. Potpisnici Ugovora u obavezi su da overe potpis kod javnih beležnika i dostave ga JKP „Infostan tehnologije“,nakon čega će dobiti kompletan plan otplate sa rokovima dospeća ugovorenih rata.

 

U skladu sa preporukama zaštite od koronavirusa broj korisnika u ekpozituri ograničava se na dva. Na ulazu je obavezna dezinfekcija obuće i ruku. U ekspozituri preduzeća je obavezno nošenje maski uz držanje rastojanja od najmanje dva metra.