Otvoreni postupak javne nabavke usluge - konsolidacija i unapređenje SON aplikacije, br.T 01/19