Delegacija Bijeljine u poseti JKP Infostan tehnologije

Objavljeno: Novembar 20, 2022

Delegacija Bijeljine u poseti JKP Infostan tehnologije

JKP „Infostan tehnologije“ je posetila danas delegacija grada Bijeljina iz Republike Srpske. Tema posete bila je upoznavanje sa prednostima sistema objedinjene naplate i projektne aktivnosti u oblasti informacionih tehnologija. Tim povodom, održana je prezentacija delegaciji Bijeljine u prostorijama Preduzeća, gde su posetioci upoznati sa funkcionisanjem sistema objedinjene naplate u Beogradu, štampom i distribucijom računa, naplatom komunalnih usluga i prenosom naplaćenih sredstava, kao i ostalim informatičkim, programskim i projektnim rešenjima Preduzeća.

 

Vršilac dužnosti direktora JKP „Infostan tehnologije“ Aleksadar Kemiveš obišao je sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem prostorije Preduzeća, prilikom čega ga je upoznao sa efektima pozitivnog poslovanja, elektronskom naplatom računa i strategijom razvoja u oblasti informacionih tehnologija.

 

„Sistem objedinjene naplate omogućava veoma efikasan obračun, štampu i distribuciju računa uz visok procenat naplate komunalnih usluga. Funkcionisanje ovakvog sistema obezbeđuje velike uštede za ceo komunalni sistem Grada Beograda i bolju organizaciju posla, imajući u vidu centralizaciju finansijskih tokova. Akcenat preduzeća je na pružanju i unapređenju elektronskih servisa za plaćanje računa i komunikaciju sa korisnicima, koji u velikoj meri pozitivno utiču na rast naplate i efikasno rešavanje zahteva“, istakao je v.d. direktora JKP „Infostan tehnologije“ Aleksadar Kemiveš.

 

Sa ciljem da omogući bolju i efikasniju naplatu komunalnih usluga i poboljša poslovanje komunalnih preduzeća, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović je prilikom obilaska Preduzeća iskazao interesovanje za međusobnu saradnju, kao i za programska i projektna rešenja koja bi unapredila komunalni sistem ovog grada. 

 

JKP „Infostan tehnologije“ kao vodeće informatičko preduzeće Grada Beograda ima mogućnost da pruža svoje usluge van Beograda, obavlja konsultantske usluge za poslovne partnere i stvara personalizovana projektna rešenja za potrebe drugih gradova, u oblasti naplate komunalnih usluga. Pored Bijeljine, interesovanje za saradnju do sada je pokazao i Grad Banja Luka, takođe sa teritorije Republike Srpske, što potvrđuje da JKP „Infostan tehnologije“ ima reputaciju regionalnog lidera u oblasti infromacionih tehnologija.