Anketa


Da li ste koristili popust za plaćanje komunalija?
1. Jesam
2. Nisam
3. Nisam znao/la za popust